Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Djupsjö 4:27

Visa alla bilder

Nordmaling Djupsjö 4:27 - fin välbelägen skogsegendom

ALLMÄNT
Fastigheten är belägen mellan Baggård och Nyåker i Nordmalings kommun.
Fint belägen i vacker och aktiv kulturby. Fastigheten består av fyra skiften med en total areal på ca 49 ha enligt skogsbruksplanen, ha varav ca 37 ha produktiv skogsmark. Mycket fin välbelägen fastighet med utmärkt vägnät gör och åtkomlighet gör den lättskött.

NY SKOGSBRUKSPLAN
En ny skogsbruksplan har upprättats av Qbik i september 2023.
Fastighetens totala virkesförråd uppgår till ca 5.200 m³sk, varav ca 1.200 m3sk kan föryngringsavverkas. Fin tillväxt. Medelboniten är 4,3 m³sk/ha och år. Årlig tillväxt ca 170 m3sk.

VÄGAR
Västra skiftet har två skogsvägar som går genom skiftet. Djupsjövägen i östra delen samt vägen till Djupsjönäs genom västra delen. Skiftena i öster betjänas av Myrlidvägen som går genom ett av skiftena och i anslutning till det andra.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT
Fastigheten ingår i Hörnåns ÄSO (Älgskötselområde), Djupsjö VVO som jagar på ca 2605 ha. (Källa: Länsstyrelsen).
Mycket fint område ur jaktsynpunkt. Välorganiserad jakt och bra vägar.
Stora sammanhängande jaktområden i storslaget landskap.
Älg, björn och småviltsjakt i naturskön miljö. Vill du veta mer om jakten: kontaktperson Mikael Häggström 070-2105053

MANTAL - SKATTETAL
Fastigheten har 1/24 mantal. Ny ägare blir byaman i en aktiv by.

LANTMÄTERIFÖRRÄTTNG
Säljaren har ansökt om avstyckning 2023-06-13 för tomter på skiftet i byn. Förrättning pågår ärendnr AC23271. Skiftet är ca 1,36 ha och består av åkermark samt liten skogsdunge. Se kartbilagor.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Utgångspris 2.295.000 kr. Intresseanmälan senast onsd 8 nov.
Direkt bud, eller intresseanmälan att vara med på budgivning, lämnas direkt till mäklaren via intresseanmälan (epost-formulär) från objektets plats på hemsidan till mäklaren.
Hör av dig direkt om du är intresserad.
Finns flera som är beredda att betala det begärda priset blir det budgivning om säljaren vill det..
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles således säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar. Planen är upprättad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson då fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Typ:
Skogsfastighet
Antal skiften:
5
Areal på skiften:
47 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
2 295 000 kr
utgångspris
Anders Lennartson
Mäklare
anders@skogsinvestnorr.se
070-8684045
Intresseanmälan
Furubacke
Översikt vägkartan
Översiktskarta terräng
Översikt fastighetskarta flygbild 2022-05-24
Levande landsbygd
Furustam
Fina skogsbilvägar
Fina marker för Skogens Drottning
Växande granskott
Avstyckning tomt del av Djupsjö 4:27 KARTA

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
35 ha
Impediment:
8 ha
Åker:
1 ha
Övrigt:
3 ha
Totalareal:
47 ha

Marker

Åkermark
Areal 1 ha. Brukningsvärde: Normalt. Dränering: Tillfredsställande/Självdränerad.
Impediment
Areal 8 ha.
Skogsmark
Areal: 35 ha. Barrskog: 68 kbm/ha. Lövskog: 2 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Småhusmark på lantbruk
22 000 kr
Åkermark
16 000 kr
Skog
634 000 kr
Skogsimpedimentmark
18 000 kr
Typkod
113, Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr

Övrigt


Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning: Nordmaling Djupsjö GA:4 ändamål: Vägar


Last: Avtalsservitut Kraftledning, 2401IM-14/14347.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2460-92/65.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2482-89/120.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Kraftledning
Rättigheter last
Last: Avtalsservitut Kraftledning, 2401IM-14/14347.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2460-92/65.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2482-89/120.1
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning: Nordmaling Djupsjö GA:4 ändamål: Vägar