Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Ett lyckat generationsskifte kräver kunskap, känsla och planering

80 procent av alla privata skogsegendomar överlåts inom familjen. Att låta en ny generation ta över är en naturlig del av livet och samtidigt något av det finaste du kan göra. Det är en handling som manifesterar både hopp och framtidstro.
Här talar vi om skogen du i åratal sett växa och skött efter bästa förmåga. Kanske tog du en gång över den av dina föräldrar. Hur som helst är den säkert något av det mest värdefulla du och familjen äger.

Viktigt att allt känns rätt

Därför är det viktigt att allt blir rätt. Och inte minst att allt känns rätt – för dig som lämnar över egendomen, för den som tar över och, sist men inte minst, för eventuella syskon eller andra förmånstagare vid ett framtida arvsskifte.

Det är mycket att tänka på och det är viktigt att vara ute i tid. Resonera tillsammans och planera noga hur skiftet ska gå till. Ska fastigheten testamenteras? Ska du skänka den till dina barn, eller till något av dem? Ska du sälja fastigheten till dem? Eller ska du välja en kombination av gåva och köp? Varje lösning ger olika utfall i skattehänseende, men också när det gäller möjligheter till exempelvis räntefördelning och avdrag.

Hjälp med juridiken

Ett generationsskifte kräver allt som oftast också avtal av olika slag. Köpe- eller gåvoavtal förstås och kanske fastighetsregleringsavtal, men det kan också handla om arrendeavtal, äktenskapsförord eller samboavtal. I fall då föräldrarna ska bo kvar är det viktigt att upprätta ett hyresavtal.

Mycket att tänka på alltså, men om du vill finns vi med under hela processen. Vi är experter på såväl de ekonomiska som de juridiska aspekterna av arvsskiften. Vi hjälper dig med allt ifrån råd till värdering, avtal och skatteplanering.

Det här kan du få hjälp med:

Kontakta mig

Enklast når du mig via e-post anders@skogsinvestnorr.se

Ring gärna, 070-868 40 45, men om jag är ute på uppdrag kanske jag inte kan svara.
Skicka i så fall ett sms så återkommer jag.

Om det passar bättre kan du fylla i formuläret nedan, så lovar jag att återkomma inom 48 timmar.

Vi hörs!
Anders

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skogsfastigheter till saluSka du sälja din skog?