Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Gräsmyr 2:24

Visa alla bilder

45 ha fin skog - Gräsmyr 2:24

Gräsmyr 2:24 - fin skogsinvestering. Två fina skiften.
45 ha i storslaget landskap. 37 ha prod.skog med ca 3100 m3sk. Fin skogsväg. Jakt-och fiskerätt

ALLMÄNT
Mycket fin fastighet i aktiv kulturbygd.
Storslagen natur i Hörnåns vackra dalgång. Mycket aktiv levande kulturbygd med skola, affär mm i bykärnan.
Fin grillstuga och badbrygga vid Bursjön. Perfekt för natur- och kulturaktiviteter både sommar och vinter!
Nära till flera högklassiga besöksmål som Åbrånet Limousine och Presteles Trädgårdskafé i grannbyn Hörnsjö.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen är uppdaterad 2023. 37 ha prod.skog med ca 3120 m3sk. Talldominerad fastighet med fin tillväxt. Bonitet 4,1 m3sk/ha. 1250 m3sk äldre skog i huggningsklass S1-S2. Skogen på fastigheterna är lättskött med bra åtkomlighet med närliggande skogsbilväg av hög klass och brukningsvägar i anslutning till skogskiftena.
Se under fliken Dokument på Mäklarens sida för Skogsbruksplan och Skogskarta.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT
Jakt och fiskerätt. Jakten är ej utarrenderad. Fastigheten ingår Gräsmyrs viltvårdsområde om 4785 ha
som numera ingår i Hörnåns Älgskötselområde och Järnäs Kronskötselomr. Fiskerätt. (Källa: Lässtyrelsen).
Jaktfrågor besvaras av Ingemar Nyberg 070-6024465, ingemar.093070155@telia.com.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Utgångspris 1 395 000 kr. Intresseanmälan senast tisdag 21 nov.
Direkt bud, eller intresseanmälan att vara med på budgivning, lämnas direkt till mäklaren via intresseanmälan (epost-formulär) från objektets plats på hemsidan till mäklaren.
Hör av dig direkt om du är intresserad.
Finns flera som är beredda att betala det begärda priset blir det budgivning om säljaren vill det..
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles således säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10 % av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser.
Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Skogsbruksplanen är upprättad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogens tillstånd och dess volymer.
Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson, fastigheten ingår i s.k. friområde enl Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Typ:
Skogsfastighet
Antal skiften:
2
Areal på skiften:
45 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
1 395 000 kr
utgångspris
Anders Lennartson
Mäklare
anders@skogsinvestnorr.se
070-8684045
Intresseanmälan
Avd 22 fin G1 underröjd
Översikt vägkarta
Överikt terrängkarta
Översikt terrängkarta Skifte 1 Krångberget
Översikt terrängkarta Skifte 2 Viboberget
Avfart skogsbilväg skifte 2 Viboberget
Fin skogsbilväg Vibo vid skiftet 2
VId skogsbilvägen Jan Jaks Väg på VIbo
Fin brukningsväg gräns mellan avd 21 och 22
Avd 23 fin R2 tallungskog
Fin G1 avd 22
Avd 22 fin G1 underröjd
Avd 23 rågång
Älgspår Viboskiftet
Älg
Rågångssten avd 22
Avd 6 Skifte 1
Avd 8 vid rågången väster
Byns samfällda grillstugan vid Bursjön - fint för grill och bad i samband med besök på fastigheten
Avd 24 mot Vibotjärnen
Avd 25 mot väster
Avd 26 vid Viboberget västra delen på höjden
Avd 27 ungtall
Röse avd 27 södra rågången
Skylt Krångenvägen till skifte 1
Krångenvägen
Vy Gräsmyr från Krången
Brevlådorna Krången korsning brukningsväg
Höstlugn vid Bursjön
tallbild
tallkronor
granskott

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
38 ha
Impediment:
7 ha
Totalareal:
45 ha

Marker

Skogsmark
Areal: 38 ha. Barrskog: 99 kbm/ha. Lövskog: 30 kbm/ha.
Impediment
Areal: 7 ha.

Taxeringsvärden

Skog
1 215 000 kr
Skogsimpedimentmark
18 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Samfällighet: Nordmaling Gräsmyr S:15, Samfällighet: Nordmaling Gräsmyr S:17


Förmån: Officialservitut Skogsbilväg, 2401-11/26.1
Planbestämmelser
Vattenskyddsområde (1988-06-15) Natura 2000-Område
Rättigheter förmån
Förmån: Officialservitut Skogsbilväg, 2401-11/26.1
Gemensamhetsanläggningar
Samfällighet: Nordmaling Gräsmyr S:15, Samfällighet: Nordmaling Gräsmyr S:17