Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Nyby 6:5, 8:22 och 8:26

Visa alla bilder

29 ha fin skog vid älven nära Vännäs - Nyby 6:5, 8:22 och 8:26

Nyby 6:5, 8:22 och 8:26 - fin skogsinvestering. Tre skogsfastigheter i ett block.
29 ha i Umeälvens vackra dalgång. 26 ha prod.skog med ca 2200 m3sk. Fina vägar. Jakt-och fiskerätt

ALLMÄNT
Mycket lättåtkomliga fina fastigheter i aktiv kulturbygd.
Storslagen natur i Umeälvens vackra dalgång. Mycket aktiv levande kulturbygd.
Ägorna gränsar mot Pengån.
Perfekt för natur- och skogliga aktiviteter både sommar och vinter!

SKOGSBRUKSPLAN MM
Skogsbruksplanen från 2017, uppdaterad sept 2023. Talldominerad fastighet med fin tillväxt. Bonitet 4,5 m3sk/ha.
Skogen på fastigheterna är lättskött med utmärkt åtkomlighet med skogsbilväg och brukningsvägar. Stor del av fastigheten består av välskött växande gallringsskog.
Se under fliken Dokument på Mäklarens sida för Skogsbruksplan och Skogskarta.

ÅKERMARK
Åkermarken i Penglund ca 2,5 ha brukas av aktiv lantbrukare.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT
Jakt och fiskerätt. Jaktklubb 900 ha. Fin jakt på storvilt och småvilt. Älg och Kronhjort.
Vill du veta mer om jakten kontakta jaktledare Johan Vernersson 070-5736552

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Pris 995.000 kr eller högstbjudande. Intresseanmälan senast månd 16 oktober.
Direkt bud, eller intresseanmälan att vara med på budgivning, lämnas direkt till mäklaren via intresseanmälan (epost-formulär) från objektets plats på hemsidan till mäklaren.
Hör av dig direkt om du är intresserad.
Finns flera som är beredda att betala det begärda priset blir det budgivning om säljaren vill det..
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles således säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10 % av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser.
Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Skogsbruksplanen är upprättad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogens tillstånd och dess volymer.
Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson, fastigheten ingår i s.k. friområde enl Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Typ:
Skogsfastighet
Antal skiften:
3
Areal på skiften:
34 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Vackra Umeälven från Nyby 6:5 mot Vännäs
Översikt vägkarta
Vägen genom avd 12
Idyllisk väg in mot avd 11
Vy kulturladskap Pengfors by
Nyby 6-5 från väg 92 mot Umeälven
Avd 12 fin furubacke
Tallkronor
Skogsvägen vid avd 12
Bron i rågång mot mot avd 11
Avd 11 röjd ungskog
Nedfart skogsväg mot älven
Vär ner till älven avd 14
Avd 14 och 15 mot älven vid Gåsgrundet
Avd 14 Furubacke vid älven
Avd 9 samt åker vid Pengån
Åker mot Pengån vid väg 92
Avd 9 vid väg 92
Avd 14 uppifrån
Fin viltbiotop vid Pengån
Tallstam
Översikt terrängkarta
Översiktskarta fastighetskartan
Fastighetskarta Nyby 8-22 8-26 bildbakgrund 220523
Fastighetskarta Nyby 6-5 8-22 8-26 bildbakgrund 220523

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
30 ha
Impediment:
1 ha
Åker:
3 ha
Totalareal:
34 ha

Marker

Åkermark
Areal: 3 ha. Brukningsvärde: Normalt. Dränering: Tillfredsställande/Självdränerad.
Skogsmark
Areal: 30 ha. Barrskog: 79 kbm/ha. Lövskog: 9 kbm/ha.
Impediment
Areal: 1 ha.

Taxeringsvärden

Åkermark
43 000 kr
Skog
652 000 kr
Skogsimpedimentmark
2 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Last: Avtalsservitut Kraftledning, 24-IM1-36/606.1
Last: Avtalsservitut Strand Mm, 24-IM1-50/866.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Kraftledning
Avtalsservitut Strand Mm
Rättigheter last
Last: Avtalsservitut Kraftledning, 24-IM1-36/606.1
Last: Avtalsservitut Strand Mm, 24-IM1-50/866.1

Allmänt

Aktiv kulturbygd i Umeälvens vackra dalgång

Kommunikation

Väd 92 går igenom ägorna.

Närservice

Vännäs - Vännäsby med handel och kommunal service.