Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Hörnsjö 3:32

Visa alla bilder

32 ha fin skog - Hörnsjö 3:32 och 3:40

Hörnsjö 3:32 och 3:40 - fin skogsinvestering. Två rena skogsfastigheter.
32 ha i Hörnåns vackra dalgång. 31,4 ha prod.skog med ca 2490 m3sk. Jakt-och fiskerätt.

ALLMÄNT
Mycket fina fastigheter i aktiv kulturbygd.
Storslagen natur i Hörnåns vackra dalgång. Mycket aktiv levande kulturbygd med flera högklassiga besöksmål som Åbrånet Limousine och Presteles Trädgårdskafé i byn.
Perfekt för natur- och kulturaktiviteter både sommar och vinter!

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen är ny, upprättad juni 2023 av Norra Skog. Talldominerad fastighet med fin tillväxt. Bonitet 4,7 m3sk/ha.
Skogen på fastigheterna är lättskött med utmärkt åtkomlighet med skogsbilväg och brukningsvägar. Stor del av fastigheten består av välskött växande gallringsskog.
Se under fliken Dokument på Mäklarens sida för Skogsbruksplan och Skogskarta.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT
Jakt och fiskerätt. Jakten är ej utarrenderad, Hörnsjö Viltvårdområde omfattar ca 6 500 ha.
Fin jakt på storvilt och småvilt. Älg och Kronhjort. Vill du veta mer om jakten kontakta ordförande Kent Lundström 070-6054203

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Pris 1.415.000 kr eller högstbjudande. Intresseanmälan senast torsdag 17 aug.
Direkt bud, eller intresseanmälan att vara med på budgivning, lämnas direkt till mäklaren via intresseanmälan (epost-formulär) från objektets plats på hemsidan till mäklaren.
Hör av dig direkt om du är intresserad.
Finns flera som är beredda att betala det begärda priset blir det budgivning om säljaren vill det..
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles således säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10 % av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser.
Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Skogsbruksplanen är upprättad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogens tillstånd och dess volymer.
Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson, fastigheten ingår i s.k. friområde enl Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Typ:
Jordbruk
Antal skiften:
1
Areal på skiften:
31 ha
Areal på skiften:
31.6 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Från vändplan efter vägen på skiftet
Egna vägen in på skiftet
Vändplan avd 3
Skotningsväg genom avd 3
Södra rågången avd 3
Avd 1 tallungskog
Avd 3 mot höjden avd 2
Avd 5 sluttning gran på bördig mark
Avd 4 fin ungskog tall - röjt
Avd 7 ungskog gran
Egna vägen avd 3 vid rågången
Älg
Avd 3 södra delen
Ekbräken - bördig skogsmark
Hallon avd 2
Hjortron avd 2
Infart skogsbilväg Presteles Trädgårdskafé
Presteles Trädgårdskafé
Skylt korsning väg till skiftet
Vy västerut avd 1,2,3
Vy avd 3, 6, 7
Vänplanen mot avd 4
Vändålanen
tallkronor
Översikt terrängkarta
Översikt vägkarta
Fastighetskarta flygbild 2022 maj

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
29 ha
Impediment:
2 ha
Totalareal:
31 ha
Arealkälla:
Skogsbruksplan
Skog
31.4 ha
Övrigt:
0.2 ha
Totalareal:
31.6 ha

Marker

Skogsmark
Areal: 29 ha.
Impediment
Areal: 2 ha.

Taxeringsvärden

Skog
524 000 kr
Skogsimpedimentmark
4 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd