Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Nyland 1:34

Visa alla bilder

Nyland 1:34 - 41 ha skog nära Umeå

Nyland 1:34 - fin första skogsinvestering.
41 ha i Sörmjöleåns vackra dalgång. 27 ha prod.skog med ca 1800 m3sk. Ca 8 ha inägomark. Jakt-och fiskerätt. Mantal - Du blir byaman/kvinna i både Nyland och Sörmjöle byar. Samfällighetsandelar i Sörmjöle och Nylands byar. Fint läge med två skiften. Ett mitt i byn Nyland, i vägkorsningen Nyland - Bösta och det andra vid Åkerlundsberget. Se karta.

ALLMÄNT
Mycket välbelägen fastighet nära Sörmjöle och Hörnefors söder om Umeå. ca 6,5 km fågelvägen till Sörmjöle.
Storslagen natur i Sörmjöleåns vackra dalgång. Grillplats på Åkerlundsberget, skifte 1. Perfekt för naturaktiviteter både sommar och vinter!

ÅKER
Åkermarken fint belägen vid vägen till Bösta. Åkern har slagits av av bybo.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen är ny, upprättad februari 2023 av Norra Skog. Talldominerad fastighet med fin tillväxt. Bonitet 4 m3sk/ha.
Skogen på fastigheterna är lättskött med utmärkt åtkomlighet med allmän väg och brukningsvägar. Stor del av fastigheten består av växande yngre skog.
Se under fliken Dokument för Skogsbruksplan och Skogskarta.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT
Jakt och fiskerätt. Jakten f.n. utarrenderad, köpare övertar arrendekontrakt.
Ingår i Hörnefors ÄSO och Kronskötselområde. Jaktklubb 360 ha, 1+1 älg samt gemensamhetsjakt hjort. Vill du veta mer om jakten kontakta Jaktledare Roland Lindgren 070-6483912

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Utgångspris 1 100 000 kr, direkt bud, eller intresseanmälan att vara med på budgivning, lämnas direkt till mäklaren via intresseanmälan (epost-formulär) från objektets plats på hemsidan till mäklaren.
Finns flera som är beredda att betala utgångspriset blir det budgivning.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna.
Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Skogsbruksplanen är uppdaterad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogens tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson, fastigheten ingår i s.k. friområde enl Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Typ:
Skogsfastighet
Antal skiften:
2
Areal på skiften:
58 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Grillplats vid avd 11 Skifte 1
Terrängkarta översikt
Tallungskog skifte 1 avd 11
Ungskog avd 7 skifte 1
Vägkarta
Fastighetskarta
tallkronor
Älg
granskott

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
36 ha
Impediment:
8 ha
Åker:
9 ha
Bete:
5 ha
Totalareal:
58 ha

Marker

Betesmark
Areal: 5 ha. Brukningsvärde: 30 % lägre avkastn och kvalitet, ev skogsmark i framtiden.
Åkermark
Areal: 9 ha. Brukningsvärde: Sämre än normalt. Dränering: Otillfredställande.
Skogsmark
Areal: 36 ha. Barrskog: 90 kbm/ha. Lövskog: 15 kbm/ha.
Impediment
Areal: 8 ha.

Taxeringsvärden

Betesmark
23 000 kr
Åkermark
118 000 kr
Skog
1 109 000 kr
Skogsimpedimentmark
19 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Samfällighet: Umeå Nyland S:1, Samfällighet: Umeå Nyland S:2, Samfällighet: Umeå Nyland S:4, Samfällighet: Umeå Nyland S:5, Samfällighet: Umeå Sörmjöle FS:16, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:1, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:10, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:11, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:13, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:17, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:2, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:3, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:5, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:6, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:7, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:8, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:9


Last: Ledningsrätt Starkström, 2480K-03/16.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Nyttjanderätt Tele
Rättigheter last
Last: Ledningsrätt Starkström, 2480K-03/16.1
Gemensamhetsanläggningar
Samfällighet: Umeå Nyland S:1, Samfällighet: Umeå Nyland S:2, Samfällighet: Umeå Nyland S:4, Samfällighet: Umeå Nyland S:5, Samfällighet: Umeå Sörmjöle FS:16, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:1, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:10, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:11, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:13, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:17, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:2, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:3, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:5, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:6, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:7, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:8, Samfällighet: Umeå Sörmjöle S:9