Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Lögdeå 4:65 / Brännöviken 1

Visa alla bilder

Skärgårdsfastighet 16 ha - Brännöviken 1 Lögdeå

ALLMÄNT
Lögdeå 4:65 - Välbelägen skärgårdsfastighet. 16 ha - 14 ha prod , 2 ha åker, ek.byggnader vid havet med adress Brännöviken 1.
Fin väg genom fastigheten. Utmärkt jakt och fiske. Mantal 5/195-delar. Framtidsfastighet att utveckla.

Fastigheten ligger i aktiv kulturbygd och gränsar till havet vid vackra Nordmalingsfjärden. Förutom att få framtidsskog att förvalta blir du byaman/kvinna i anrika Lögdeå by.
En bygd med många möjligheter. Närhet till rikt friluftsliv året om med naturupplevelser, mycket friluftsliv, fin jakt och exklusivt fiske i Lögdeälven och havet.
Ava havsbad med restaurang, Avafjärden, Storstenviken med surfing och bad och Salusands havsbad ligger inom 10 km söderut efter E4.
Nordmalingsfjärdens unika skärgård ligger och väntar på dig, Brännögrundet, Flasöarna, Järholmarna, Fjärdgrundet, Födkällorna och många fler öar.
Bäcknäset ligger rakt över fjärden ca 6 km bort. Längre ut finns Långro udde med Kronörens naturreservat, Långrohamn och mer att upptäcka.
På norra sida fjärden finns Järnäs udde med gästhamn, restaurang, Fårskärsbukten och mycket mer. Över fjärdens inlopp vaktar fyren Storbådan.

EKONOMIBYGGNADER MM
Ekonomibyggnad vid havet med adress Brännöviken 1. Fint ogenerat läge vid havet.
Övernattningsstuga med storstuga mm. Vedkamin, gasol spis och kyl. Enplan ca 50 m2 med altan, ½ glasad.
Avfall Vakin, bredband 4G/5G-router. Ej vatten eller avlopp. Förrådsbyggnad med TC.
Byggnader uppförda innan strandskyddsbestämmelser trädde i kraft, enl Lantmäteriet vid fastighetsbildning 2019.
Vattenfall har dragit ny elkabel till Brännöviken i sommar. Ny elstation och optokabel finns på fastigheten, ca 75 m från byggnaderna, vid vägen nära infarten.
Byggnaderna har inte elanslutning tidigare. Nu finns möjlighet till förfrågan om anslutning av el och fiber.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplan med skogskarta på lantmäteriets fotounderlag upprättad aug 2022 genom fältkontroll, okulärbesiktad med stöd av laserscanning.
Se pdf plan och karta under Dokument på mäklarens sida. 14 ha prod.skog, skogsskifte med god vid havet i Brännöviken, bonitet 3,7 m3sk/ha.
Skogsvårdsåtgärder efter avverkning behöver utföras på avd 7 och 10 vid Brännöviken. Pga dödsfall blev inte detta utfört direkt efter avverkning.
Markberedning sådd/plantering på ca 6 ha, se avdelningsbeskrivning samt utdrag Norra Skogs traktdirektiv med karta.
Mycket fint vägnät i området ger utmärkt tillgänglighet. Andelar i tre vägsamfälligheter: Nordmaling Lögdea GA:2, GA:12 och GA 15.
Fastigheten består av tre skifte. Inne i Lögdeå by finns ett skogsskifte, avd 2 i skogsbruksplan och karta, vid E4 med väg efter ena sidan.
Där ligger även ett åkerskifte som brukas av granne.

JAKT OCH FISKE
Lögdeå 4:65 ingår i Lögdeå Viltvårdsområde som jagar på 2596 ha, tilldelning älg 4+4. Ingår också i Järnäshalvöns KSO (Kronskötselområde).
Kontaktperson Tommy Lundholm 070-3748902. (Källa: Länsstyrelsen)
Fastigheten ingår i MO-Lögdeå (FVO) Fiskevårdsområde. Fiskerättsägare löser speciellt fiskekort.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Säljes till högstbjudande. Intresseanmälan/direkt bud lämnas via länk Intresseanmälan från objektets plats på hemsidan fastigheter till salu till mäklaren Anders Lennartson.
Vid flera intressenter kan budgivning genomföras. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt.
Frågor om försäljningssätt till mäklaren 070-868 40 45 eller epost till anders@skogsinvestnorr.se.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar. Skogsbruksplanen är upprättad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogens tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson då fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Typ:
Jordbruk
Antal skiften:
3
Areal på skiften:
17 ha
Upplåtelseform:
Äganderätt
Brännöviken vy österut
Stugan i Brännöviken
Byggnad vid havet
Från infartsväg
Från berget havssidan
Från havet
Åkerskiftet i Lögdeå från öster
Fin väg på skiftet Brännöviken
Altan
Hall
Kök
Matplats
Rum
Förråd
TC/Förråd
Översiktskarta Brännölviken med skärgården
Översiktskarta
Fastighetskarta skifte 3 - Brännöviken
Fastigihetskarta skifte 1 och 2 i Lögdeå by
Byggnader vid Brännöviken
Brännöviken
Avd 4 fin tallungskog
Avd 11 Brännöviken
Avd 9 Brännöviken
Avd 10 Brännöviken
Älg
Älgpass vid avd 7 Brännöviken
Brännövägen avd 3
Avd 4 vid Storängsvägen
Avd 3 G1 före vägkorsning på fastigheten
Inne i avd 2 på skiftet i Lögdeå
Skifte 2 med väg på två sidor vid E4
Brännöviken vy norrut
Skogskiftet Brännöviken
Elstation och optokabel 75 m från byggnaderna
tallkronor

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
17 ha
Totalareal:
17 ha

Marker

Skogsmark
Areal: 17 ha.

Taxeringsvärden

Skog
138 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning: Nordmaling Lögdeå GA:12 ändamål: Vägar, Gemensamhetsanläggning: Nordmaling Lögdeå GA:15 ändamål: Vägar, Gemensamhetsanläggning: Nordmaling Lögdeå GA:2 ändamål: Vägar, Samfällighet: Nordmaling Lögdeå S:1, Samfällighet: Nordmaling Lögdeå S:11, Samfällighet: Nordmaling Lögdeå S:12, Samfällighet: Nordmaling Lögdeå S:13, Samfällighet: Nordmaling Lögdeå S:3, Samfällighet: Nordmaling Lögdeå S:4, Samfällighet: Nordmaling Lögdeå S:5, Samfällighet: Nordmaling Lögdeå S:6, Samfällighet: Nordmaling Lögdeå S:8, Samfällighet: Nordmaling Lögdeå S:9


Last: Avtalsservitut: Kraftledning,Nätstation, 2401IM-14/13495.1
Last: Avtalsservitut: Vatten Mm, 24-IM1-21/19.1
Last: Ledningsrätt Jordkabel, 2401-09/13.2
Last: Ledningsrätt Starkström, 2401-09/13.1
Last: Officialnyttjanderätt Väg, 24-IM1-40/17A.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut D-2022-00049752:1
Avtalsservitut Kraftledning,Nätstation
Avtalsservitut Vatten Mm
Rättigheter last
Last: Avtalsservitut: Kraftledning,Nätstation, 2401IM-14/13495.1
Last: Avtalsservitut: Vatten Mm, 24-IM1-21/19.1
Last: Ledningsrätt Jordkabel, 2401-09/13.2
Last: Ledningsrätt Starkström, 2401-09/13.1
Last: Officialnyttjanderätt Väg, 24-IM1-40/17A.1
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning: Nordmaling Lögdeå GA:12 ändamål: Vägar, Gemensamhetsanläggning: Nordmaling Lögdeå GA:15 ändamål: Vägar, Gemensamhetsanläggning: Nordmaling Lögdeå GA:2 ändamål: Vägar, Samfällighet: Nordmaling Lögdeå S:1, Samfällighet: Nordmaling Lögdeå S:11, Samfällighet: Nordmaling Lögdeå S:12, Samfällighet: Nordmaling Lögdeå S:13, Samfällighet: Nordmaling Lögdeå S:3, Samfällighet: Nordmaling Lögdeå S:4, Samfällighet: Nordmaling Lögdeå S:5, Samfällighet: Nordmaling Lögdeå S:6, Samfällighet: Nordmaling Lögdeå S:8, Samfällighet: Nordmaling Lögdeå S:9