Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Eriksborg 1:9 och 1:11

Visa alla bilder

Eriksborg 1:9 och 1:11 - 19 ha med perfekt läge

Eriksborg 1:9 och 1:11 - mycket välbelägen jord- och skogsfastighet 19 ha, 12 skog, ca 750 m3sk, 6 ha åker. Stor- och småviltjakt i Londons VVO. Perfekt första skogsfastighet. Pris 575 000 kr eller högstbjudande.

Fastigheterna ligger intill varandra och är perfekt belägna i det vackra kulturlandskapet nära Vännäs tätort. Otroligt fin tillgänglighet med allmän väg genom marken. Kort köravstånd från alla avdelningar.
Småbrutet landskap med åker, skog och sjöar i Holmsjöbäckens dalgång. Sjöarna Lill-Holmsjön och Tällträsket ligger nära fastigheterna.
Höjder som dominerar området är Buskberget som syns vida omkring.

Skogsbruksplan
Medelboniteten är 4,4 m³sk/hektar och år. Årlig tillväxt ca 40 m3sk. Mycket fin prisvärd fastighet. Perfekt första skogsfastighet.
En ny digital skogsbruksplan upprättad av Norra 2018, uppdaterad sept 2021. Se under knappen Dokument för PDF av plan och skogskartor.
Avd 3 och 4 är markberedda och säljaren svarar för plantering.
Fin möjlighet att följa och forma ungskog och gallringsskog på fin bördig skogsmark.

Jakt
Fastigheten ingår i Londons Viltvårdsområde som 2870 ha (Källa: VVO) . Ingår i Älgskötselområde (ÄSO) och Kronskötselområde (KSO).
Mycket fint område ur jaktsynpunkt. Välorganiserad jakt och bra vägar. Stora sammanhängande jaktområden i storslaget landskap. Ca 30 min från Umeå.
Stor- och småviltsjakt i naturskön miljö. Älg, kronhjort, björn, rådjur, hare, bäver mm. Vill du veta mer om jakten: kontaktperson Jaktledare Lennart Nilsson 070-3370713

Fösäljningssätt
Pris 575 000 kr eller högstbjudande, intresseanmälan/bud direkt (grön länk) från objektets plats på hemsidan under fliken Fastigheter till salu.
Frågor besvaras av mäklaren Anders Lennartson, 070-868 40 45 eller epost till anders@skogsinvestnorr.se.

Betalningsvillkor
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

Besiktning och undersökningsplikt
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar. Planen är upprättad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson då fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Typ:
Jordbruk
Antal skiften:
1
Areal på skiften:
15 ha
Areal på skiften:
19 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Gallringsskog
tallkronor
Allmän väg genom fastigheten
tallbild
Markberedd föryngringsyta
Åker brukas av aktivt lantbruk
Vy mot gallringsskogen
Aktivt kulturlandskap
Terrängkarta översikt
Vägkarta översikt
Skogskarta Eriksborg 1:9 1:11
Översikt Skogskarta Eriksborg 1:9 1:11
Fastighetskarta på bildunderlag
Älg
tallskott al ak

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
10 ha
Impediment:
1 ha
Åker:
4 ha
Totalareal:
15 ha
Arealkälla:
Skogsbruksplan
Skog
12 ha
Åker:
6 ha
Övrigt:
1 ha
Totalareal:
19 ha

Marker

Åkermark
Areal: 6 ha. Brukningsvärde: Normalt. Dränering: Tillfredsställande/Självdränerad.
Skogsmark
Areal: 12 ha.
Impediment
Areal: 1 ha.

Taxeringsvärden

Åkermark
111 000 kr
Skog
410 000 kr
Skogsimpedimentmark
2 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 24-IM1-63/796.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Kraftledning
Nyttjanderätt Jakt
Rättigheter last
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 24-IM1-63/796.1