Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Risvattnet 4:16

Visa alla bilder

Skogsegendomen Risvattnet 4:16

Skogsegendomen Robertsfors Risvattnet 4:16. I mycket attraktivt område nära Kålaboda ligger denna välbelägna skogsfastighet. Totalt 129 ha med 127 ha produktiv skogsmark, beräknad medelbonitet om 4,3 m³sk/ha.
Fastighetens totala virkesförråd uppskattas till ca 10 100 m³sk, med årlig tillväxt om ca 480 m³sk. 2 600 m3sk S1-S2 och fina gallringsskogar.
Färsk skogsbruksplan fältinventerad 2020 sept av Foran Forest. Framtidsfastighet - talldominerad. Skogsbruksplanen med kartor hittar du som PDF under länken dokument på objektets plats på mäklarens sida.
Fin jakt i VVO 5400 ha. Utgångspris 3 590 000 kr. Intresseanmälan senast 16 okt.

ALLMÄNT
Fastigheten i ett sammanhängande skifte är belägen vid väg nära Kålaboda i byn Risvattnet. Vägen in till byn går genom och runt på södra sidan fastigheten mot idylliska sjön Risvattnet. Uttertjärnen ligger på fastigheten och Gåstjärnen ligger nära sydvästra hörnet på fastigheten. Fastigheten ligger i vackert levande kulturlandskap i Västerbottens kärnbygder.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen upprättades i september2020 av Foran Forest. Virkesförrådet ca 10 100 m3sk. Årets tillväxt beräknas till 480 m3sk. Tallskog är dominerande på fastigheten.
Se under fliken Dokument för Skogsbruksplan och Skogskarta.
Blåbär på frisk mark är den vanlig marktypen, även dikad torvmark förekommer. Medelboniteten är 4,3 m3sk/ha och år. Trädslagsfördelning 85 % tall, 9 % gran, 6 % löv. Åldersklassfördelning visar 13 % S1 och S2 och fin gallringsskog G1-G2 35%. Bra åldersklassfördelning. Avverkningsförslag omfattar1200 m3sk, varav ca 550 föryngringsavverkning och ca 640 m3sk gallring. Föryngringsavverkning koncentreras till bestånd med stor andel gran med hög ålder. Dominerande tallskog gör att även äldre skog kan gallras för att friställa tall och hugga ur underskikt. Detta kan göras för att överhålla lämpliga bestånd och uppnå högre diameter.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT
Fastigheten ingår i Kålaboda Viltvårdsområde (VVO) som jagar på 5400 ha. Mycket fint område ur jaktsynpunkt. Älg- och småvilt. Vill du veta mera om jakten: kontaktperson VVO ordf Mikael Sehlstedt 070-317 89 01.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Utgångspris 3 590 000 kr, bud, eller intresseanmälan att vara med på budgivning, lämnas direkt till mäklaren via intresseanmälan (epost-formulär) från objektets plats på hemsidan till mäklaren.
Intr.anm senast 16 oktober. Finns flera som är beredda att betala utgångspriset blir det budgivning..
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Skogsbruksplanen är upprättad sept 2020 för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogens tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs för privatperson som INTE är bosatt i Robertsfors kommun då fastigheten ligger inom Nysätra församling som räknas som s.k. glesbygd enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Typ:
Skogsfastighet
Antal skiften:
1
Areal på skiften:
129 ha
Areal på skiften:
129 ha
Upplåtelseform:
Äganderätt
3 590 000 kr
Utgångspris
Anders Lennartson
Mäklare
anders@skogsinvestnorr.se
070-8684045
Intresseanmälan
Risvattnet vy drönare
Vägkarta
Terrängkarta överskt
Sjön Risvattnet
Kulturmiljö i byn Risvattnet
Väg fastigheten Risvattnet vid Kvarnbrännan
Vy Risvattnet 4:16
Risvattnet vy över sjön
Brukningsvägen vid Gåstjärnen
Gåstjärnen med trolsk miljö
Välkommen till Risvattnet
fastighetskarta överblick
Uttertjänen vy mot Kålaboda
Avd 30 och 28 vid Uttertjärnen
Vy Kålaboda
Vy från Kålaboda
Bron Kåladodaån
Avd 36,37,38
granskott al
granskott
tallbild
tallkronor
tallskott al ak
Älg

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
127 ha
Impediment:
2 ha
Totalareal:
129 ha
Arealkälla:
Skogsbruksplan
Skog
127 ha
Impediment:
2 ha
Totalareal:
129 ha

Taxeringsvärden

Skog
2 387 000 kr
Skogsimpedimentmark
12 000 kr
Typkod
120, Lantbruksenhet, bebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning: Robertsfors Kålaboda GA:2 ändamål: Vägar, Samfällighet: Robertsfors Strand S:2


Last: Ledningsrätt Starkström, 24-F1976-214.1
Rättigheter last
Last: Ledningsrätt Starkström, 24-F1976-214.1
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning: Robertsfors Kålaboda GA:2 ändamål: Vägar, Samfällighet: Robertsfors Strand S:2
const refreshCaptcha = setInterval(function() { // Disable submit button jQuery('#submit_spec').attr("disabled", true); // Inaktivera knapp jQuery('input[name ="_recaptcha"]').remove(); captchavelCallback(); // Enable submit button jQuery('#submit_spec').attr("disabled", false); // Aktivera knapp }, 60000);