Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Bjännberg 2:5

Visa alla bilder

Bjännberg 2:5 - fin första skogsinvestering.
12 ha i Hörnåns vackra dalgång. 12 ha prod.skog med 1 125 m3sk. Jakt-och fiskerätt. Mantal. Fint läge. Utgångspris 410 000 kr.

ALLMÄNT
Mycket välbelägen fastighet nära Hörnefors. Storslagen natur i Hörnåns vackra dalgång.
Ett välbeläget skifte.. Andel i byn 3/256 Mantal - du blir byaman i Bjännberg.


Skogsvård
Skogen på fastigheteten är lättskött med utmärkt åtkomlighet nära allmän väg och brukningsvägar. Stor del av fastigheten består av växande gallringsskog.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen är upprättad 2019 av Norra. Framtidsfastighet med fin tillväxt. Se under fliken Dokument för Avdelningsbeskrivning och Skogskarta.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT
Fastigheten ingår i Bjännbergs Viltvårdsområde som jagar på 1355 ha. Hörnefors Älgskötelområde. Ålg- och kronhjortsjakt, småvilt.
Kontaktperson om du har frågor om jakten är jaktledaren Erling Jacobsson 070-553 14 92.
Fiske Hörnåns FVO.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Utgångspris 410 000 kr, bud, eller intresseanmälan att vara med på budgivning, lämnas direkt till mäklaren via intresseanmälan (epost-formulär) från objektets plats på hemsidan till mäklaren.
Intr.anm senast 15 maj. Finns flera som är beredda att betala utgångspriset blir det budgivning..
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Skogsbruksplanen är uppdaterad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogens tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson, fastigheten ingår i s.k. friområde enl Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Typ:
Jordbruk
Antal skiften:
1
Areal på skiften:
12 ha
Upplåtelseform:
Äganderätt
Avd 17 mitt i bild - vy västerut
Avd 21 t.v. mot byn
tallkronor
Terrängkarta 2
Vägkartan
Fastighetskartan
Terrängkarta
Skogskarta Bjännberg 2:5
Avd 20 och 21 mot byn
Rågångsstolpe avd 21
Södra rågången med väg
Bygatan vid avfart till skiftet Oppibyn
Vy över skiftet mot Jon-Mattsberget
Sydöstra hörnet av skiftet - vid byn
Brukningsväg/skoterled södra rågången
Brukningsvägen
granskott
tallbild
Älg

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
12 ha
Totalareal:
12 ha

Marker

Skogsmark
Areal: 12 ha.

Taxeringsvärden

Skog
354 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd