Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Häggnäs 1:22

Visa alla bilder

Häggnäs 1:22

Häggnäs 1:22 - fin första skogsinvestering.
49 ha i Hörnåns vackra dalgång. 45 ha prod.skog med 2 500 m3sk. Jakt och fiskerätt. Mantal. Fint läge - fina vägar. Utgångångspris 1 095 000 kr.

ALLMÄNT
Mycket välbelägen fastighet nära Hörnefors. Storslagen natur i Hörnåns vackra dalgång.
Tre närliggande skiften vid väg.

Skogsvård
Skogen på fastigheterna är lättskött med utmärkt åtkomlighet med allmän väg och brukningsvägar. Stor del av fastigheten består av växande gallringsskog.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen är upprättad 2019. Talldominerad fastighet med fin tillväxt. Se under fliken Dokument för Skogsbruksplan och Skogskarta.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT
Jakt och fiskerätt. Ingår i Hörnefors ÄSO. Fin jakt i Hörnefors-Häggnäs VVO som jagar på 680 ha. (Källa: Länsstyrelsen)

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Utgångspris 1 095 000 kr, bud, eller intresseanmälan att vara med på budgivning, lämnas direkt till mäklaren via intresseanmälan (epost-formulär) från objektets plats på hemsidan till mäklaren.
Intr.anm senast 20/11. Finns flera som är beredda att betala utgångspriset blir det budgivning..
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Skogsbruksplanen är uppdaterad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogens tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson, fastigheten ingår i s.k. friområde enl Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Typ:
Jordbruk
Antal skiften:
3
Areal på skiften:
50 ha
Upplåtelseform:
Äganderätt
Vy söderut Skifte 15 avd 3 och 2 vid vägen
Terrängkarta
Vägkartan översikt
Vackra Hörnån nedströms bron
Fastighetskarta med gränser
Skogsvägen skifte 16
tallkronor
Fastighetskarta skifte 14
Vy skifte 14 västerut
Fastighetskarta skifte 15 och 16
Fin skogsbilväg genom hela sk 15
Vy mot avd 5 norra delen skifte 16
Vy norrut skifte 15 och 16 i byn
Vy söderut över byn mot Hörnån
Skifte 15 avd 3
Skifte 15 avd 2
Älg
Vy mot avd 5 södra delen skifte 16 mot förrådet
Förrådet (behålles av säljaren)
Bron över Hörnån i Häggnäs
Hörnån uppströms bron
Vy mot infartsvägen skifte 16 inne i Häggnäs
södra rågången sk 15 avd 2 Fin tallungskog
granskott
Sammanställning
Åldersklasser
Huggningsklasser
Skogskarta skifte 15 och 16
Skogskarta skifte 14
tallbild
Avd 5 och 4 skifte 16
tallskott hög

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
32 ha
Impediment:
4 ha
Åker:
14 ha
Totalareal:
50 ha

Marker

Åkermark
Areal: 14 ha. Brukningsvärde: Normalt. Dränering: Tillfredsställande/Självdränerad.
Skogsmark
Areal: 32 ha. Barrskog: 158 kbm/ha. Lövskog: 34 kbm/ha.
Impediment
Areal: 4 ha.

Taxeringsvärden

Åkermark
214 000 kr
Skog
1 328 000 kr
Skogsimpedimentmark
8 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Vattenledning