Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Krångfors 1:47 / Skogsegendom

Visa alla bilder

Skogsegendomen Krångfors 195 ha

Skogsegendom med fint läge nära Skellefteå. Väl utformad fastighet om 195 ha varav ca 153 ha mycket fin produktiv skog, 15.300 m3sk varav 6.500 m3sk äldre skog S1-S2. Utgångspris 5.700.000 kr. Fin skogsinvestering.

ALLMÄNT
Mycket fin prisvärd tillväxtfastighet i aktiv kulturbygd. Fint läge i Skellefteälvens vackra dalgång.
Skogen ligger i tre block vid väg. Mycket bra belägenhet med fin tillgänglighet. Väg 791 utgör gräns på största skiftet, ca 1,6 km väg.
OBS Byggnader på eget avgränsat skifte om 1,55 ha är såld och fastighetsbildning genom avstyckning pågår.
Lättskött fastighet med närhet till Skellefteå. Perfekt skogsinvestering i bra storlek och läge.
Byns Hemsida: https://krangfors.se/ . Du blir byaman/kvinna i Krångfors by.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen är ny, uppdaterad 2023 september av Norra Skog. Talldominerad fastighet med bra tillväxt.
Skogen på fastigheterna är lättskött med utmärkt åtkomlighet med skogsbilvägar och brukningsvägar.
Stor del av fastigheten består av välskött växande gallringsskog. Fastigheten består av tre större skiften med bra väganslutning.

Se under fliken Dokument på Mäklarens sida för Skogsbruksplan och Skogskarta.

Där finns också pdf på karta med beskrivning av åtgärder september 2023.
Planen stämmer förutom att avdelning 78 nu är lövröjd.
Bestånden markerade inom röda cirklar kommer att planteras under hösten, står som K1 i planen.
Områdena inom gröna cirklar är nyligen markberedda, men planteringen får göras av den nya ägaren.
Nye ägaren får möjlighet att styra plantering efter önskad skötselmodell.
För närvarande inget åtagande från Norra Skog. Detaljerade upplysningar kan fås genom kontaktperson Norra Skog.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT OCH FISKERÄTT
Jakt och fiskerätt. Ingår i Viltvårdsområde. Två jakträtter finns.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Pris 5.700.000 kr eller högstbjudande.
Direkt bud, eller intresseanmälan att vara med på budgivning, lämnas direkt till mäklaren via intresseanmälan (epost-formulär) från objektets plats på hemsidan till mäklaren. Hör av dig direkt om du är intresserad.
Finns flera som är beredda att betala det begärda priset blir det budgivning om säljaren vill det..
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna.
Fri prövningsrätt förbehålles således säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10 % av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser.
Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Skogsbruksplanen är upprättad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogens tillstånd och dess volymer.
Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson, fastigheten ingår i s.k. friområde enl Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Typ:
Skogsgård
Antal skiften:
4
Areal på skiften:
195 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
5 700 000 kr
eller högstbjudande
Anders Lennartson
Mäklare
anders@skogsinvestnorr.se
070-8684045
Intresseanmälan
Älvdalen Krångfors
Fastighetskarta översikt
Översikt Krångfors skogsegendom - vägar
Fin skogsstig skifte 1
Stig mot Krångbäcken
Krångbäcken från bron
Bron Krångbäcken
Furubacke skifte 1
Brukningsväg skifte 1
Brukningsväg i karaftledningsgata
Vy Skfte 1 västerut
Fastighetskarta flygbild skifte 4
Fastighetskarta flygbild skifte 1. BLÅTT sk 4 Brukningscentrum SÅLT - INGÅR EJ
Fastighetskarta flygbild skifte 2
Fastighetskarta flygbild OBS skifte 4 Brukningscentrum SÅLT - INGÅR EJ

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
155 ha
Impediment:
37 ha
Övrigt:
3 ha
Totalareal:
195 ha

Marker

Skogsmark
Areal: 155 ha. Barrskog: 155 kbm/ha. Lövskog: 23 kbm/ha.
Impediment
Areal: 37 ha.

Taxeringsvärden

Skog
3 169 000 kr
Skogsimpedimentmark
78 000 kr
Typkod
120, Lantbruksenhet, bebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning: Skellefteå Krångfors GA:1, Gemensamhetsanläggning: Skellefteå Krångfors GA:3, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:2, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:3, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:4, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:5, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:6, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:7, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:8


Last: Avtalsservitut Kraftledning Mm, 24-IM2-39/1134.1
Last: Avtalsservitut Kraftledning, D201800111467:1.1
Last: Avtalsservitut Uppdämning, 24-IM2-06/86.1
Last: Avtalsservitut Väg Mm, 24-IM2-1899/2.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2482-89/120.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2482-92/56.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2482-96/52.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2482K-2020/34.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 24-F1983-925.1
Last: Officialservitut Kraftledning Expropriation, 24-IM2-50/2553.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut D-2018-00111467:1
Avtalsservitut Kraftledning Mm
Avtalsservitut Uppdämning
Avtalsservitut Väg Mm
Nyttjanderätt Område
Nyttjanderätt Tele
Planbestämmelser
Vattenskyddsområde (2019-06-11)
Rättigheter last
Last: Avtalsservitut Kraftledning Mm, 24-IM2-39/1134.1
Last: Avtalsservitut Kraftledning, D201800111467:1.1
Last: Avtalsservitut Uppdämning, 24-IM2-06/86.1
Last: Avtalsservitut Väg Mm, 24-IM2-1899/2.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2482-89/120.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2482-92/56.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2482-96/52.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2482K-2020/34.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 24-F1983-925.1
Last: Officialservitut Kraftledning Expropriation, 24-IM2-50/2553.1
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning: Skellefteå Krångfors GA:1, Gemensamhetsanläggning: Skellefteå Krångfors GA:3, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:2, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:3, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:4, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:5, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:6, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:7, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:8