Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Krångfors 1:47 / Krångfors 25

Visa alla bilder

Skogsegendomen Krångfors 196 ha

Skogsegendom med vacker gårdsgrupp nära Skellefteå. Väl utformad fastighet om 196 ha varav ca 153 ha mycket fin produktiv skog, 15.300 m3sk varav 6.500 m3sk äldre skog S1-S2. Utgångspris 5.995.000 kr. Fin skogsinvestering.

ALLMÄNT
Mycket fin tillväxtfastighet i aktiv kulturbygd. Storslagen natur i Skellefteälvens vackra dalgång.
Skogen ligger på tre skiften och gårdsgruppen ligger på eget avgränsat skifte vid byvägen i Krångfors.
Lätt att stycka av gårdsskiftet. Mycket aktiv levande kulturbygd med närhet till Skellefteå.
Perfekt för älvnära skogs-, natur- och kulturaktiviteter både sommar och vinter!
Byns Hemsida: https://krangfors.se/

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen är ny, uppdaterad 2023 september av Norra Skog. Talldominerad fastighet med bra tillväxt.
Skogen på fastigheterna är lättskött med utmärkt åtkomlighet med skogsbilvägar och brukningsvägar.
Stor del av fastigheten består av välskött växande gallringsskog. Fastigheten består av tre större skiften med bra väganslutning.

Se under fliken Dokument på Mäklarens sida för Skogsbruksplan och Skogskarta.

Där finns också pdf på karta med beskrivning av åtgärder september 2023.
Planen stämmer förutom att avdelning 78 nu är lövröjd.
Bestånden markerade inom röda cirklar kommer att planteras under hösten, står som K1 i planen.
Områdena inom gröna cirklar är nyligen markberedda, men planteringen får göras av den nya ägaren.
Nye ägaren får möjlighet att styra plantering efter önskad skötselmodell.
För närvarande inget åtagande från Norra Skog. Detaljerade upplysningar kan fås genom kontaktperson Norra Skog.

BYGGNADER
På hemskiftet efter den idylliska bygatan vid älven i Krångfors finns traditionell gårdsgrupp med Västerbottensgård, bagarstuga och ladugård.
Västerbottensgården har använts för fritidsboende sedan 70-talet. Fasad och stomme i trä, krypgrund med grundmur i natursten, tegeltak. Uppvärmning med elpatron + eldstad i köket. Ventilation självdrag. Bredband draget fram till huset. Inkoppling krävs för anslutning. Taket lades nytt och fasaden målades sent 80-tal, ny förstukvist, bro på 00-talet. Enskilt avlopp med kommunal tömning. Vattenförening i byn. 6-7 rum med 4 sovrum. Det finns tre kakelugnar som inte använts. Inredningen är enkel med äldre vitvaror.
Traditionell rumsindelning för Västerbottensgård. Stort lantkök, sal, kammare, hall osv. Sovrum på övre våning. Enkelt badrum med wc, dusch , tvättställ osv. Huset är till viss del inte vinterbonat.

Driftskostader Västerbottensgården.
Uppvärmning för fritidsboende ca 8000 kr/år (ca 10350 kW 2022, viss del s.k. "frikraft" följer fastigheten), slamtömning ca 1540 kr/år, renhållning ca 750 kr/år, vatten ca 1000 kr/år. Försäkring Lf gårdsförsäkring 7.385 kr/år. Använt som sommarhus för fritidsboende.

Bagarstuga, äldre "sommarhus" med timmerstomme, byggt före 1877.
Ladugård och lada med stallplatser, vedbod och snickarbod.
Garage vid byvägen, enkelt. Timmerlada i fint skick.
Vägverket planerar omdragning av byvägen pga rasrisk. Den planeras gå uppe vid järnvägen så den kommer längre från Västerbottensgården. Innebär att infart flyttas. Ärendenr Trafikverket 2017/73824. Se under knappen Dokument Trafikverket karta Bilaga 2 alternativ B.

VISNING BYGGNADER
Byggnaderna visas onsdag 13 september kl 16-19. Anmälan via sms till mäklaren 070-8684045.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT OCH FISKERÄTT
Jakt och fiskerätt. Ingår i Viltvårdsområde. Två jakträtter finns.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Pris 5.995.000 kr eller högstbjudande.
Direkt bud, eller intresseanmälan att vara med på budgivning, lämnas direkt till mäklaren via intresseanmälan (epost-formulär) från objektets plats på hemsidan till mäklaren. Hör av dig direkt om du är intresserad.
Finns flera som är beredda att betala det begärda priset blir det budgivning om säljaren vill det..
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna.
Fri prövningsrätt förbehålles således säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10 % av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser.
Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Skogsbruksplanen är upprättad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogens tillstånd och dess volymer.
Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson, fastigheten ingår i s.k. friområde enl Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Typ:
Skogsgård
Antal skiften:
5
Areal på skiften:
196 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
5 995 000 kr
utgångspris
Anders Lennartson
Mäklare
anders@skogsinvestnorr.se
070-8684045
Intresseanmälan
Älvdalen Krångfors
Fastighetskarta översikt
Fastighetskarta flygbild skifte 4 Brukningscentrum
Västerbottensgård vid älven
Västerbottensgård uppifrån
Västerbottensgård framsida
Ladugård och bagarstuga i förgrunden
Vy mot grinden vid bygatan
Byvägen i Krångfors uppströms älven
Grindstolpar vid byvägen
Förstukvist
Traditionellt lantkök
Köksfönster mot byvägen
Norrahammar spispanna i köket
Kök Västerbottensgården
Detaljer kök
Hall Västerbottensgården
Kakelugn i kammaren
Kakelugn i stora salen
Sovrum öv Västerbottensgården
Detalj sovrum
Bagarstugan
Fönster bagarstugan
"Snickerboa"
Vedboden
VIndsrum
Vind bagarstugan oinredd del
DJurstall ladugård
Häststall ladugård
Timmerlada på hemskiftet
Garage
Fin skogsstig hemskiftet
Stig mot Krångbäcken
Krångbäcken från bron
Bron Krångbäcken
Furubacke hemskiftet
Brukningsväg hemskiftet
Brukningsväg i karaftledningsgata
Hemskifte västerut
Fastighetskarta flygbild skifte 4
Fastighetskarta flygbild skifte 1 och 4 Brukningscentrum
Fastighetskarta flygbild skifte 2
Fastighetskarta flygbild skifte 4 Brukningscentrum strandnära

Byggnader

Bostadsbyggnad

Byggnadsår:
1877
Boarea:
109 kvm
Biarea:
100 kvm
Tomt:
Tomtarea 2000 m².

Driftkostnader

Kommentar:
Mangårdsbyggnad använd sparsamt, endast fritidsboende sommartid.

Energideklaration

Status
Ej utförd

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
155 ha
Impediment:
37 ha
Åker:
1 ha
Övrigt:
3 ha
Totalareal:
196 ha

Marker

Åkermark
Areal: 1 ha. Brukningsvärde: Normalt. Dränering: Tillfredsställande/Självdränerad.
Skogsmark
Areal: 155 ha. Barrskog: 155 kbm/ha. Lövskog: 23 kbm/ha.
Impediment
Areal: 37 ha.

Taxeringsvärden

Småhusmark på lantbruk
15 000 kr
Småhusbyggnad på lantbruk
103 000 kr
Åkermark
9 000 kr
Skog
5 351 000 kr
Skogsimpedimentmark
53 000 kr
Typkod
120, Lantbruksenhet, bebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning: Skellefteå Krångfors GA:1, Gemensamhetsanläggning: Skellefteå Krångfors GA:3, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:2, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:3, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:4, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:5, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:6, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:7, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:8


Last: Avtalsservitut Kraftledning Mm, 24-IM2-39/1134.1
Last: Avtalsservitut Kraftledning, D201800111467:1.1
Last: Avtalsservitut Uppdämning, 24-IM2-06/86.1
Last: Avtalsservitut Väg Mm, 24-IM2-1899/2.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2482-89/120.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2482-92/56.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2482-96/52.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2482K-2020/34.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 24-F1983-925.1
Last: Officialservitut Kraftledning Expropriation, 24-IM2-50/2553.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut D-2018-00111467:1
Avtalsservitut Kraftledning Mm
Avtalsservitut Uppdämning
Avtalsservitut Väg Mm
Nyttjanderätt Område
Nyttjanderätt Tele
Planbestämmelser
Vattenskyddsområde (2019-06-11)
Rättigheter last
Last: Avtalsservitut Kraftledning Mm, 24-IM2-39/1134.1
Last: Avtalsservitut Kraftledning, D201800111467:1.1
Last: Avtalsservitut Uppdämning, 24-IM2-06/86.1
Last: Avtalsservitut Väg Mm, 24-IM2-1899/2.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2482-89/120.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2482-92/56.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2482-96/52.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2482K-2020/34.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 24-F1983-925.1
Last: Officialservitut Kraftledning Expropriation, 24-IM2-50/2553.1
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning: Skellefteå Krångfors GA:1, Gemensamhetsanläggning: Skellefteå Krångfors GA:3, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:2, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:3, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:4, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:5, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:6, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:7, Samfällighet: Skellefteå Krångfors S:8

Allmänt

Aktiv kulturbygd i Skellefteälvens vackra dalgång.