Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Hörnsjö 1:30 / Bräntet 118

Visa alla bilder

Typ:
Antal skiften:
3
Areal på skiften:
33 ha
Upplåtelseform:
Äganderätt
Bostadshus från öster
Farstukvist
Entré detalj
Bostadshus från väster
Garage
Traktorgarage - Maskinhall
Ekonomibyggnad - Maskinhall
Verkstad
Äldre bostadshus
Kök
Matplats
Sovrum
Badrum
Dusch - Bastu - Bidé
Gårdskontor
Terrrängkarta översikt

Byggnader

Bostadsbyggnad

Byggnadsår:
1979
Boarea:
105 kvm
Biarea:
13 kvm

Energideklaration

Status
Ej utförd

Ekonomibyggnader

Loge, lada och liknande, värdeår 1980-:
Area 147 kvm. Beskaffenhet: Normalt.

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
17 ha
Impediment:
9 ha
Åker:
6 ha
Övrigt:
1 ha
Totalareal:
33 ha

Marker

Åkermark
Areal 6 ha. Brukningsvärde: Sämre än normalt. Dränering: Otillfredställande.
Impediment
Areal 9 ha.
Skogsmark
Areal: 17 ha. Virkesförråd, tot: 23 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Småhusmark på lantbruk
40 000 kr
Småhusbyggnad på lantbruk
229 000 kr
Åkermark
69 000 kr
Skog
219 000 kr
Skogsimpedimentmark
21 000 kr
Ekonomibyggnad
71 000 kr
Typkod
120, Lantbruksenhet, bebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning: Nordmaling Hörnsjö GA:13 ändamål: Vägar, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö FS:27, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:1, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:11, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:12, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:13, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:18, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:19, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:2, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:20, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:21, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:22, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:23, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:24, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:25, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:26, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:28, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:29, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:3, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:30, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:5


Förmån: Avtalsservitut Väg, D202000245492:1.1
Rättigheter förmån
Förmån: Avtalsservitut Väg, D202000245492:1.1
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning: Nordmaling Hörnsjö GA:13 ändamål: Vägar, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö FS:27, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:1, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:11, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:12, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:13, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:18, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:19, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:2, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:20, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:21, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:22, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:23, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:24, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:25, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:26, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:28, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:29, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:3, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:30, Samfällighet: Nordmaling Hörnsjö S:5