Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Tallsjö 6:12 / Tallsjö 107

Visa alla bilder

Typ:
Antal skiften:
3
Areal på skiften:
211 ha
Upplåtelseform:
Äganderätt

Byggnader

Bostadsbyggnad

Byggnadsår:
1987
Boarea:
147 kvm
Biarea:
32 kvm

Energideklaration

Status
Ej utförd

Ekonomibyggnader

Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980:
Area 440 kvm. Beskaffenhet: Enklare.

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
180 ha
Impediment:
21 ha
Åker:
2 ha
Bete:
5 ha
Övrigt:
3 ha
Totalareal:
211 ha

Marker

Betesmark
Areal 5 ha. Brukningsvärde: 30 % lägre avkastn och kvalitet, ev skogsmark i framtiden.
Åkermark
Areal 2 ha. Brukningsvärde: Mycket sämre än normalt. Dränering: Otillfredställande.
Impediment
Areal 21 ha.
Skogsmark
Areal: 180 ha. Barrskog: 112 kbm/ha. Lövskog: 4 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Småhusmark på lantbruk
30 000 kr
Småhusbyggnad på lantbruk
281 000 kr
Betesmark
11 000 kr
Åkermark
8 000 kr
Skog
1 199 000 kr
Skogsimpedimentmark
29 000 kr
Ekonomibyggnad
23 000 kr
Typkod
120, Lantbruksenhet, bebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning: Åsele Tallsjö GA:5 ändamål: Vägar


Last: Avtalsservitut Kraftledning, D201800138373:1.1
Last: Ledningsrätt Tele, 24-F1984-1151.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut D-2018-00138373:1
Rättigheter last
Last: Avtalsservitut Kraftledning, D201800138373:1.1
Last: Ledningsrätt Tele, 24-F1984-1151.1
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning: Åsele Tallsjö GA:5 ändamål: Vägar