Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Levar 3:15 / Bockholmen, Nordmaling

Visa alla bilder

Skärgårdsfastighet vid havet

Skärgårdsfastighet med attraktivt läge vid havet i Levar by nära Nordmaling. 45 ha, 2650 m3sk, med skifte som gränsar mot havet på Bockholmen samt två mindre skiften vid Levarsjön.
Mycket vackert läge vid havet med ev tomtmöjligter. Mantal - du blir byaman i anrika Levar by.
Andel i vägsamfällighet samt samfälld mark. Fina vägar. Nära till lokal service. Levar Hotell inbjuder till besök.
Utgångspris 1.500.000 kr. Intresseanmälan senast 19 juni.

Typ:
Skogsfastighet
Antal skiften:
3
Inriktning:
Fritid, Skog, Övrigt
Upplåtelseform:
Äganderätt
Bockholmsudden
Vägkarta översikt
Skifte 1 Ortofotokarta
Skifte 3-4 Ortofotokarta
tallkronor
tallbild
Avd 24 vid havet ev tomtmöjlighet
vd 24 vid havet ev tomtmöjlighet
Avd 23 från havet
Från Bockholmsvägen mot havet
Bockholmsvägen österut
Bockholmsvägen
Från Bockholmsvägen norrut
LIS-område Kasaberget (Bockholmsudden)
Avd 14
Rågång norrut avd 8
Avd 14 vid Bockholmsvägen
Rågång avd 8
Avd 22 vid havet
Stig avd 22
Avd 25 vid havet
Anslagstavla Bockholmsvägen

Marker

Impediment
Areal: 10 ha.
Skogsmark
Areal: 30 ha. Barrskog: 31 kbm/ha. Lövskog: 2 kbm/ha.
Skogsmark enl skogsbruksplan
Se skogsbruksplan för aktuell fördelning ägoslag

Taxeringsvärden

Skog
344 000 kr
Skogsimpedimentmark
17 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Övriga uppgifter

Jakt och Fiske
Jakt i Levar Jaktklubb som jagar på 1935 ha. Ingår i Älg- och Kronskötselomr. Har du frågor and jakt, kontaktperson Staffan Höglander 070-2420868 (skicka sms så blir du kontaktad) Fritt fiske i havet. Nära till välkända Lögdeälven med lax och havsöring.
Tomtmöjligheter
Stora skiftet ligget vid havet i anslutning till befintliga fritidstomter. Del av fastigheten ligger inom beslutat LIS-område, Möjlighet till utökning av detta kan begäras hos Nordmalings kommun.
Försäljningssätt
Utgångspris 1.500.000 kr. Intresseanmälan senast 19 juni 2019 Du kan lämna bud direkt till mäklaren Anders Lennartson via intresseamälan från objektets plats på hemsidan eller med epost till anders@skogsinvestnorr.se. Alt tel/sms. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. 10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Samfällighet: Nordmaling Levar FS:15, Samfällighet: Nordmaling Levar S:1, Samfällighet: Nordmaling Levar S:13, Samfällighet: Nordmaling Levar S:3, Samfällighet: Nordmaling Levar S:5, Samfällighet: Nordmaling Levar S:6, Samfällighet: Nordmaling Levar S:9
Skattetal: Mantal 29/432


Last: Avtalsservitut: Område, 2401IM-07/2073.1
Last: Ledningsrätt Tele, 24-F1976-928.1
Last: Officialservitut Väg, 24-NOR-3465.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Område
Rättigheter last
Last: Avtalsservitut: Område, 2401IM-07/2073.1
Last: Ledningsrätt Tele, 24-F1976-928.1
Last: Officialservitut Väg, 24-NOR-3465.1
Gemensamhetsanläggningar
Samfällighet: Nordmaling Levar FS:15, Samfällighet: Nordmaling Levar S:1, Samfällighet: Nordmaling Levar S:13, Samfällighet: Nordmaling Levar S:3, Samfällighet: Nordmaling Levar S:5, Samfällighet: Nordmaling Levar S:6, Samfällighet: Nordmaling Levar S:9
Skattetal: Mantal 29/432