Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Långed 2:51

Visa alla bilder

Fin skogsegendom vid Öreälven - Nordmaling Långed 2:51

Nordmaling Långed 2:51 - mycket fin välbelägen skogsegendom i ett skifte. 137 ha, 104 ha skog, ca 7 700 m3sk. Älg- och småviltjakt i Långed. Mantal. Framtidsfastighet med mycket fint vägnät. Intresseanmälan. Utg.pris 3 950 000 kr.

Fastigheten är belägen i levande kulturmiljö i aktiva byn Långed i Nordmalings kommun. Vacker anrik by - du blir byaman i Långed med skattetal
113/1728 Mantal. Fastigheten består av ett skifte i sydvästläge i Öreälvens vackra dalgång. Fina välskötta skogsbilvägar genom skiftet. Gamla riksvägen mellan Långed och Ängersjö binder samman skogsbilvägarna. Talldominerad fastighet med stor andel gallringsskog . Fastigheten ligger i växtlig sydvästsluttning och sträcker sin från Öreälven österut i dalgången. Höjder som dominerar området är Hällberget och Kolfällsåsen. Några mindre vattendrag rinner genom fastigheten.

Skogsbruksplan
104 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd tom 2021 beräknas till 7 700 m3sk. Medelboniten är ca 3,9 m³sk/ha och år. Årlig tillväxt ca 357 m3sk. 82 % tall i virkesförrådet. Mycket fin prisvärd tillväxtfastighet.
Skogsbruksplan uppdaterad av Holmen, ajourförd tom 2022-04-29. Se under knappen Dokument för PDF av plan och skogskartor.
Fin möjlighet att följa och forma växande gallringsskog på lättskött skogsmark.

Jakt och fiske
Fastigheten ingår i Långeds VVO 3270 ha. (Källa: VVO). Ingår i Hörnefors Älgskötselområde (ÄSO). Mycket fint område ur jaktsynpunkt.
Välorganiserad jakt och bra vägar. Stora sammanhängande jaktområden i storslaget landskap. Älg, kronhjort, björn och småviltsjakt i naturskön miljö. Jakten utarrenderad jaktåret 2022/2023. Köparen övertar arrendekontraktet. Fastigheten ingår i fiskevårdsområde för lax- och öringförande Öreälven.

Ekonomi
Det finns två uttagna obelånade pantbrev på totalt 670 000 kr till köparens förfogande. Obs möjlighet till s.k. skogsavdrag.

Fösäljningssätt
Utgångspris 3 950 000 kr, intresseanmälan senast sönd 19/6 (grön länk) från objektets plats på hemsidan under fliken fastigheter till salu. Frågor besvaras av mäklaren Anders Lennartson, 070-868 40 45 eller epost till anders@skogsinvestnorr.se.

Betalningsvillkor
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

Besiktning och undersökningsplikt
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar. Skillnader i arealuppgifter mellan lantmäteri, skogsbruksplan och taxerad areal förekommer.
Planen är upprättad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson då fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Typ:
Skogsfastighet
Antal skiften:
1
Areal på skiften:
141 ha
Areal på skiften:
139 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
tallkronor
Översikt vägar stor
Översikt terrängkarta
Fastighetskarta flygbild
Kulturlandskap Långed
Öreälven nedströms bron
Skogsbilväg vid Öreälven
Södra rågången vid älven
Avd 1
Vy rågång avd 3
Avd 3 fin tallungskog
Fin skogsväg vid älven genom skiftet
Gamla byvägen mot Ängersjö
Rågång söder avd 8
Skogsbilvägen genom avd 8
Rågång vid avd 8 och 9
Väg masten Hällberget
Rågången avd 7
Vid gamla bron Lillån
Skogsbilvägen mot Kofällåsen
Rågången söder avd 24
Skogsbilvägen vid avd 24
Fin tallplantering avd 23
Älgtorn avd 23
Älg
Avd 23 och 24
Bron Öreälven i byn
tallbild
tallskott hög

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
107 ha
Impediment:
34 ha
Totalareal:
141 ha
Arealkälla:
Skogsbruksplan
Skog
104.4 ha
Impediment:
34.2 ha
Övrigt:
0.4 ha
Totalareal:
139 ha

Marker

Skogsmark
Areal: 107 ha. Barrskog: 56 kbm/ha. Lövskog: 2 kbm/ha.
Impediment
Areal: 34 ha.

Taxeringsvärden

Skog
1 643 000 kr
Skogsimpedimentmark
70 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning: Nordmaling Långed GA:2 ändamål: Vägar, Samfällighet: Nordmaling Långed S:1, Samfällighet: Nordmaling Långed S:3, Samfällighet: Nordmaling Långed S:7


Last: Ledningsrätt Starkström, 2401-95/29.1
Planbestämmelser
Natura 2000-Område
Rättigheter last
Last: Ledningsrätt Starkström, 2401-95/29.1
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning: Nordmaling Långed GA:2 ändamål: Vägar, Samfällighet: Nordmaling Långed S:1, Samfällighet: Nordmaling Långed S:3, Samfällighet: Nordmaling Långed S:7