Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Mo 3:44

Visa alla bilder

Mo 3:44 - välbelägen framtidsfastighet 20 ha

Mo 3:44 - Välbelägen skogsegendom. 20 ha, 19 ha prod skog ca 1500 m3sk, skiftat vatten i Lögdeälven. Utmärkt jakt och fiske. Mantal. Framtidsfastighet. Intresseanmälan senast 30/9.
Utg.pris 795 000 kr. Fastigheten ligger i aktiv kulturbygd i vackra Lögdeälvens dalgång. Förutom att få framtidsskog att förvalta blir du byaman/kvinna i anrika Mo by.
En bygd med många möjligheter. Närhet till rikt friluftsliv året om med naturupplevelser, mycket fin jakt och exklusivt fiske.
Äventyrsfastighet där en liten del av avd 1 på det större skogsskiftet berörs av Naturreservatet Storrisbergsgrottorna med Tjyv-Antes grotta.
Ett skogsskifte har 500 m strand mot Lögdeälven. Det finns även ett rent vattenskifte med s.k. skiftat vatten.

Skogsbruksplan
Skogsbruksplan med skogskarta på lantmäteriets kartunderlag uppdaterad aug 2021 genom fältkontroll, okulärbesiktad med stöd av laserscanning.
Se pdf plan och karta under Dokument på mäklarens sida.19 ha prod.skog, ca 1500 m3sk, skogsskifte med mycket god tillgänglighet på heden vid Olofsfors och skifte vid Lögdeälven.
God produktionsmark bonitet 4,9 m3sk/ha, tillväxt ca 90 m3sk per år. Mycket fint vägnät i området ger utmärkt tillgänglighet. Det går flera vägar in på skogsskiftena.

Jakt och Fiske
Mo 3:44 ingår i Mo Jaktlag som jagar på ca 900 ha. Kronhjort, älg, björn och småvilt Ingår i Lögdeälvens ÄSO och KSO (Älg- och Kronskötselområde).
Vill du veta mer om jakten? Kontaktperson Mo jaktklubb Per Gustavsson 070-6368407 (Källa: markägaren)
Fastigheten ingår i MO-Lögdeå (FVO) Fiskevårdsområde. Fiskerättsägare löser speciellt fiskekort i attraktiva lax- och öringälven.

Försäljningssätt
Utgångspris 795 000 kr, intresseanmälan lämnas senast 30/9 via länk Intresseanmälan från objektets plats på hemsidan fastigheter till salu till mäklaren Anders Lennartson.
Vid flera intressenter kan budgivning genomföras. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt.
Frågor om försäljningssätt till mäklaren 070-868 40 45 eller epost till anders@skogsinvestnorr.se.

Betalningsvillkor
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

Besiktning och undersökningsplikt
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Skogsbruksplanen är upprättad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogens tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson då fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Typ:
Skogsfastighet
Antal skiften:
3
Areal på skiften:
20 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Väg avd 3 skifte 1
tallkronor
Avd 3 skifte 1 tall G1
Rågång med fin stig avd 4 skifte 1
Parkering Naturreservat Tjuv-Antes grotta, Storrisberget
Infotavla Naturreservat Storrisbergsgrottorna
Avd 5 skifte 1
Avfart tillskogsbilvägar på heden
Skogsvägen nära skiftet vid älven
Lögdeälven uppströms vid skifte 3
Lögdeälven nedströms vid skifte 3
Vändplats skifte 3 avd 2 rågången
Skogsvägen inne på skifte 3 vid älven
Avd 1 skifte 3 granplantering vid älven
Avd 2 skifte 3 vid älven
Avd 6 skifte 1
tallbild
Älg
Vattenskifte i Lögdeälven (rött)
Översikt vägkarta pil mot skiften
Översikt terrängkarta pil mot skiften
Översikt skogskarta Mo 3-44
Fastighetskarta skifte 2 Vattenskifte
Fastighetskarta skifte 3 vid älven
Fastighetskarta stora skiftet 1
tallskott hög

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
18 ha
Impediment:
2 ha
Totalareal:
20 ha

Marker

Skogsmark
Areal: 17 ha.
Impediment
Areal: 2 ha.
Skogsmark med restriktion
Areal: 1 ha.

Taxeringsvärden

Skog
630 000 kr
Skogsimpedimentmark
4 000 kr
Skog med avverkningsrestriktioner
4 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Samfällighet: Nordmaling Mo FS:5, Samfällighet: Nordmaling Mo S:1


Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 24-IM1-13/21.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 24-IM1-60/1658.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 24-IM1-66/388A.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2401-92/36.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2460-92/65.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 24-F1982-1215.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Kraftledning(3 st)
Planbestämmelser
Naturreservat Vattenskyddsområde Vattenskyddsområde Naturreservat Natura 2000-Område Natura 2000-Område Vattenskyddsområde
Rättigheter last
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 24-IM1-13/21.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 24-IM1-60/1658.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 24-IM1-66/388A.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2401-92/36.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 2460-92/65.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 24-F1982-1215.1
Gemensamhetsanläggningar
Samfällighet: Nordmaling Mo FS:5, Samfällighet: Nordmaling Mo S:1

Allmänt

Mycket attraktivt område i levande aktiv kulturbygd. Fastigheten ligger nära välkända Olofsfors Bruk, Häggströms Modehus mm.

Kommunikation

Resecentrum i Nordmaling, buss, tåg.

Närservice

Service i närbelägna Nordmaling.

Övrigt

Nära till natur, kultur och friluftsliv året om med hav, laxälv, naturreservat, Ålidbergets skidanläggning, Ava havsbad, Salusand mm.