Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Krutträsk 1:11 / Krutträsk 220

Visa alla bilder

Skogsgård med unikt sjöläge

Typ:
Skogsgård
Antal skiften:
4
Areal på skiften:
42.4 ha
Inriktning:
Fritid, Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Bostadshus
Uppfartsväg med ön th
Båtplats vid huset
Ekonomibyggnad
Timmerförråd
Garage och bodar
Utsikt sovrum
Bakom huset
Spångad stig till avd 12
Egen tjärn vid avd 12
Avd 3 rågång vid 45:an
Avd 12
Gammal låga
Tallskog
Ungtall
Skogsstjärna och ekbräken
Spispanna kök
Roslagsspis i salen
Sammanställninig
Åldersklasser
Huggningsklasser
Avdelningsbeskrivning1
Avdelningsbeskrivning2
Skogskarta
Fastighetskarta färg
Vägkarta

Obebyggd tomt

Ekonomibyggnader

Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980:
Area 55 kvm. Beskaffenhet: Normalt.

Arealer

Arealkälla:
Skogsbruksplan
Skog
27 ha
Impediment:
8.7 ha
Vatten:
2 ha
Övrigt:
4.7 ha
Totalareal:
42.4 ha

Marker

Impediment
Areal 20 ha.
Skogsmark
Areal: 22 ha. Virkesförråd, tot: 80 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Ekonomibyggnad
12 000 kr
Skogsimpedimentmark
18 000 kr
Skog
228 000 kr
Hyreshusmark för bostäder
31 000 kr
Typkod
120, Lantbruksenhet, bebyggd

Övrigt

UNIKT SJÖLÄGE MED EGEN Ö OCH TJÄRNAR
Unikt fritids- eller permanentboende vid vatten. Enskilt läge men ändå nära till väg och service. Perfekt för den natur eller skoter- jakt- och fiskeintresserade för både sommar- och vinteraktiviteter.
Naturskönt med sjöläge, tjärnar och en egen ö, Kulholmen. Fastigheten är mycket välbelägen ca 8 km söder Sorsele efter E45/väg 363. Nära till Vindelälven.
När du svänger av E45 kommer du in på en trevlig välkomnande infartsväg som följer stranden. Efter ca 700 m befinner du dig på en vackert belägen halvö i sjön just där sjön bildat en lång vik, Långavan. Fastigheten har ca 3,5 km gräns mot mot vatten! Längst ut på udden ligger den vackra tomten med byggnader och trädgård. Vacker och välskött område runt byggnaderna och de gamla inägorna omgivna av tallpark och en del lövträd mot sjön. Du fascineras av den vackra utsikten över det talldominerade sjölandskapet. Området kallas sen gammalt Antas.

BYGGNADER
Bostadshus i ett plan uppfördes 1947. Ombyggnad 1980-talet samt löpande förbättringar och underhåll 2009-2012. Byggnaden är gedigen på sandmark och innehåller vardagsrum med Roslagsspis och fönster i söder och väster, klädkammare och förråd i anslutning till vardagsrummet. Kök med Husqvarna vedspispanna, sovrum med sjöutsikt. Toalett med duschkabin, tvättmaskin och fläkt, våtrumsmatta. Tvåglasfönster. Uppvärmning sker med braskamin, vedspisen och elradiatorer. Veden tas från egna omgivande skogsfastigheten. Eget vatten och trekammarbrunn. Fin källare under köket med vattenpump och hydrofor. Delvis nya avlopprör.

Garage med nytt plåttak och eluttag, vedbod och förvaringsbodar. I en av bodarna finns el för t.ex frysbox. Timrad lada. Liten fin fd ladugård, passar som förråd/skotergarage etc.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen reviderades under andra halvåret 2011 av Anders Lennartson, AB SkogensHus.
Skogsbruksplanen omfattar ca 27 ha produktiv skogsmark med c:a 2.300 m³sk, till största delen äldre skog. Skogsmarken innehåller viss del småimpediment ( flikar av sjö, myr). Viss del gamla odlingar, skogsbevuxen torvmark och dyl. redovisas nu som skogsmark. Arealen i gamla taxeingsuppgifter hade därför lägre andel produktiv skogsmark.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen. Denna fastighet ligger under denna gräns.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis väl uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT OCH FISKE
Fastigheten ingår i A-licensområde som omfattar c:a 789 ha som numera ingår i älgskötselområde. Fiskerätt.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Försäljning sker via skriftlig budgivning med ett utgångspris på 700 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftliga bud skall vara AB SkogensHus, Anders Lennartson, Skolgatan 97, 903 31 UMEÅ, tillhanda senast 15 augusti 2012.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Skogsbruksplan är uppdaterad år 2011 av personal från SkogenHus. Årets tillväxt tillkommer. Taxeringen har utförts genom att grundyta mätts med relaskop och höjder fastställts med höjdmätare.
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Inventeringen görs för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs för privatperson som inte varit skriven inom den kommun fastigheten ligger de senaste 12 månaderna, samt för juridisk person.

VISNING
Visning av byggnaderna lördagen den 14/7 kl. 13.00, meddela gärna mäklare om deltagande genom tel, sms eller mejl.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Officialservitut Väg Båtplats, Officialservitut Väg, Officialservitut Väg, Officialservitut Väg, Officialservitut Väg, Ledningsrätt Starkström

Officialservitut Väg
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut för väg och båtplats ska inskrivas.
Rättigheter förmån
Officialservitut Väg
Rättigheter last
Officialservitut Väg Båtplats, Officialservitut Väg, Officialservitut Väg, Officialservitut Väg, Officialservitut Väg, Ledningsrätt Starkström