Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Innerkasamark 25:1

Visa alla bilder

Skogsfastighet Umeå - Innerkasamark

Typ:
Antal skiften:
3
Areal på skiften:
61 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Tallkronor
avd 20 tallbestånd
avd 3
Skifte 3 - åkerskiftet
avd 19 tallungskog
avd 2 och 3 väg
Avd 8 gränsröse
avd 8 äldre älgpass
avd 9 äldre tallskog
avd 9 hjortron
avd 11 rågång
avd 14 planterat
avd 19
avd 20
Väg- och översiktskarta
sammanställning
Åldersklasser
Huggningsklasser
avd.beskrivning s. 1
avd.beskrivning s.2
avd.beskrivning s.3
avd.beskrivning s.4
Skogskarta översikt
Skogskarta skifte 2
Skogskarta sk 3 och 1
Skogskarta sk 1 väst
Skogskarta sk 1 öst
Fastighetskarta översikt sk 1 och 3
Fastighetskarta skifte 1 östra delen
Fastighetskarta skifte 1 väsradelen
Fastighetskarta sk 2
Fastighetskarta sk 3

Arealer

Arealkälla:
Skogsbruksplan
Skog
40.2 ha
Impediment:
12.9 ha
Åker:
7.3 ha
Övrigt:
0.6 ha
Totalareal:
61 ha

Marker

Åkermark
Areal 9 ha. Brukningsvärde: Normalt. Dränering: Tillfredsställande/Självdränerad.
Impediment
Areal 13 ha.
Skogsmark
Areal: 39 ha. Barrskog: 52 kbm/ha. Lövskog: 12 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Åkermark
135 000 kr
Skogsimpedimentmark
16 000 kr
Skog
548 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Övrigt

Skogsbruksplan (Åtgärdsplan)

Åtgärdplan upprättades 2006 Holmen Skog och uppdaterads 2012 av , AB SkogensHus, Umeå
Fastigheten omfattar 61,09 ha varav ca 40,2 ha produktiv skogsmark med en virkesvolym om ca 1.900 m³sk.

Skogsvårdslagen

Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränserna är delvis uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Natur och Kultur.

På fastigheten finns inte några natur- eller kultur- värden, Källa skogsstyrelsen.

Jakt och fiske.

Fastigheten ingår i Kasamarks viltvårdsområde som omfattar c:a xxxx ha.

Försäljningssätt

Försäljning sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftliga bud skall vara SkogensHus AB, Anders Lennartson, Skolgatan 97, 903 31 UMEÅ, tillhanda senast 15 okti 2012.

Betalningsvillkor

10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

Besiktning och undersökningsplikt.

Skogsbruksplan (Åtgärdsplan) är upprättad år 2006 av personal vid Holmen Skog. Taxeringen har utförts genom att grundyta mätts med relaskop och höjder fastställts med höjdmätare. Uppgifterna har uppdaterats 2012.

Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.

Inventeringen görs för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

Förvärvstillstånd
Erfordras ej för fysisk person då fastigheten ligger inom sk friområden enligt Jordförvärvslagen (JFL). Juridisk person behöver förvärvstillstånd.
Skogsbruksplan

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Umeå Holmnäs GA:1, Umeå Innerkasamark GA:7, Umeå Innerkasamark S:2, Umeå Innerkasamark S:3, Umeå Innerkasamark S:4, Umeå Innerkasamark S:5, Umeå Innerkasamark S:6

Ledningsrätt Starkström
Rättigheter last
Ledningsrätt Starkström
Gemensamhetsanläggningar
Umeå Holmnäs GA:1, Umeå Innerkasamark GA:7, Umeå Innerkasamark S:2, Umeå Innerkasamark S:3, Umeå Innerkasamark S:4, Umeå Innerkasamark S:5, Umeå Innerkasamark S:6