Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Bjännberg 2:13 / Bjännberg 208

Visa alla bilder

Skogsfastighet Umeå

Typ:
Skogsgård
Antal skiften:
1
Areal på skiften:
42 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Bostadshus från byvägen
Syrener vid huset
Ladugården
Kök matplats
Avd 16 vid byvägen
Kök spis och bänkar
Sovrum uppe
Toalett med bad/dusch
Sommarblommor
Bostadshuset
Fastighetskarta färg
ortofotokarta färg
Vägkarta
Planritning

Byggnader

Bostadsbyggnad

Byggnadsår:
1929
Boarea:
80 kvm
Areainformation:
Areauppgifter enligt taxeringsinformationen

Arealer

Arealkälla:
Skogsbruksplan
Skog
26 ha
Impediment:
15 ha
Övrigt:
1 ha
Totalareal:
42 ha

Marker

Impediment
Areal 15 ha.
Skogsmark
Areal: 26 ha. Virkesförråd, tot: 145 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Skogsimpedimentmark
17 000 kr
Skog
720 000 kr
Hyreshusmark för bostäder
232 000 kr
Hyreshusbyggnad för bostäder
235 000 kr
Typkod
120, Lantbruksenhet, bebyggd

ÖvrigtSKOGSGÅRD MED FINT LÄGE VID HÖRNÅN NÄRA UMEÅ

ALLMÄNT
Fint fritids- eller permanentboende med vackert läge vid Hörnån i idylliska byn Bjännberg i Umeå kommun. Ogenerat läge men ändå nära till väg och service. Perfekt för den natur- eller skoter- jakt- och fiskeintresserade för både sommar- och vinteraktiviteter. Naturskönt läge vid ån. Fastigheten är mycket välbelägen ca 8 km från Hörnefors och E4. Nära till Umeå.
När du svänger av E4 kommer du in på en trevlig väg genom byarna Häggnäs och Tredingen innan du kommer fram till Bjännberg. Fastigheten ligger efter byvägen in till höger på andra sidan bron över Hörnån efter Frängstorpsvägen. Fastigheten har ca 600 m gräns mot ån! På åbrinken ligger den vackra tomten med byggnader och trädgård. Fin sandbacke runt byggnaderna och de gamla inägorna omgivna av tallpark och en del lövträd mot Hörnån. Fastighetens naturvärden finns i sluttningen mot ån, samt näset som bildats där ån kröker sig söderut. Hela fastighetens gräns i söder är mot vatten i Hörnån.

BYGGNADER
Bostadshus i ett plan uppfördes 1929. Boyta enlit taxeringen 80 m2. Ombyggnad 1960-talet samt löpande förbättringar och underhåll. Byggnaden är uppförd på sandmark och innehåller på bottenvåningen hall, kök, och vardagsrum samt pannrum och toalett med badkar/dusch. Kök med vanlig utrustning, Trappa till övervåningen med ny träpanel på väggar och i tak. Uppe finns hall och två sovrum med garderober. Tvåglasfönster. Uppvärmning sker med elpanna. Eget vatten med ny vattenpump i pannrummet.Egen avloppsbrunn.
Äldre ladugård som används som förråd.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen upprättades juni 2012 av Norra Skogsägarna.
Skogsbruksplanen omfattar ca 43 ha produktiv skogsmark med c:a 4.453 m³sk, varav 22 ha och 3.300 m3sk över 100 år. Medelbonitet 3,6 m3sk/ha och år. Se planen med karta som bilaga.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen. Denna fastighet ligger under denna gräns.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT OCH FISKE
Fastigheten ingår Bjännbergs viltvårdsområde som numera ingår i Hörnefors älgskötselområde. Fiskerätt. (Källa: Lässtyrelsen)

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Försäljning sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftliga bud skall vara AB SkogensHus, Anders Lennartson, Skolgatan 97, 903 31 UMEÅ, tillhanda senast 17 augusti 2012.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar. Inventeringen görs för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson då fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

VISNING
Visning av byggnaderna lördagen den 21/7 kl. 13.00 - 15:00, meddela gärna mäklare om deltagande genom tel, sms eller mejl.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Umeå Bjännberg GA:4

Avtalsservitut Kraftledning
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Kraftledning
Rättigheter last
Avtalsservitut Kraftledning
Gemensamhetsanläggningar
Umeå Bjännberg GA:4