Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Vännfors 14:1

Visa alla bilder

Skog i Vännfors

Typ:
Antal skiften:
4
Areal på skiften:
40.4 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Avd 7 stig till fångstgropar
Avd 1 tallåsen
Avd 1 vid vägen
Avd 4 mot Gullbäcken
Avd fd inäga
Avd 4
Avd 6 Gallrad tallskog
Avd 7 Gallrat
Avd 2 vid skogsbilvägen
Älgtorn vid fd inäga
Sammanställning
Ålderklasser
Huggningsklasser
Avdelningsbeskrivning s1
Avdelningsbeskrivning s 2
Skogskarta översikt
Skogskarta skifte 1
Skogskarta skifte 3
Vägkarta översikt
Vägkarta skiften
Fastighetskarta översikt
Fastighetskarta sk 1
Fastighetskarta sk 3

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
34.2 ha
Impediment:
2.5 ha
Övrigt:
3.7 ha
Totalareal:
40.4 ha

Taxeringsvärden

Skogsimpedimentmark
20 000 kr
Skog
677 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Övrigt

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbeskrivning uppdaterad 2017 av AB SkogensHus.
Fastigheten omfattar 24,7 ha varav ca12 ha skogsmark med en virkesvolym om ca 1400m³sk, varav ca 1100 m3sk äldre skog.
Areal i skogsbruksplan omfattar endast skog och övrig mark på skogsskiftet. OBS andelen i samf omr om ca 1 ha ej med i planen.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen. Denna fastighet ligger under den gränsen.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna är delvis uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

NATUR OCH KULTUR
Natura-2000 omr mot Vindelälven.

JAKT OCH FISKE
Fastigheten ingår i Vännfors viltvårdsområde 2300 ha samt har fiskerätt i Vindelälven. Kontaktperson jaktfrågor är Jonas Dahlgren 070-070-326 76 28

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Försäljning sker via budgivning. Utgångspris 1.500.000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Bud lämnas till mäklaren , Anders Lennartson, Skolgatan 97, 903 31 UMEÅ, via sms eller mejl, se Intresseanmälan på objektets plats på skogenshus.se/fastigheter till salu. Bud kan lämnas nu direkt.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKSPLIKT
Skogsbeskrivning är reviderad år 2017 av SkogensHus. Taxeringen har utförts genom att grundyta mätts med relaskop och höjder fastställts med höjdmätare.

Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.

Inventeringen görs för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

Förvärvstillstånd
Erfordras ej för fysisk person då fastigheten ligger inom sk friområden enligt Jordförvärvslagen (JFL). Juridisk person behöver förvärvstillstånd.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Vännäs Vännfors FS:10, Vännäs Vännfors FS:9, Vännäs Vännfors S:1, Vännäs Vännfors S:11, Vännäs Vännfors S:12, Vännäs Vännfors S:14, Vännäs Vännfors S:15, Vännäs Vännfors S:16, Vännäs Vännfors S:18, Vännäs Vännfors S:19, Vännäs Vännfors S:20, Vännäs Vännfors S:3, Vännäs Vännfors S:5, Vännäs Vännfors S:7, Vännäs Västanåker GA:1
Planbestämmelser
Fornlämning , Natura 2000-område ()
Gemensamhetsanläggningar
Vännäs Vännfors FS:10, Vännäs Vännfors FS:9, Vännäs Vännfors S:1, Vännäs Vännfors S:11, Vännäs Vännfors S:12, Vännäs Vännfors S:14, Vännäs Vännfors S:15, Vännäs Vännfors S:16, Vännäs Vännfors S:18, Vännäs Vännfors S:19, Vännäs Vännfors S:20, Vännäs Vännfors S:3, Vännäs Vännfors S:5, Vännäs Vännfors S:7, Vännäs Västanåker GA:1