Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Tavelsjö 63:1

Visa alla bilder

Skog i Umeå

Typ:
Antal skiften:
5
Areal på skiften:
165.3 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Björkhammar talltoppar
Skifte 3 avd 5 vägskylt
Skifte 4 avd 1
Skifte 3 rågång söder med älgpass
Fällforsån skifte 3
Skifte 3 avd 9 åker samt avd 7
Skifte 3 avd 1
Skifte 3 avd 4
Skifte 4 avd 1
Skifte 2 avd 18 samt rakbana
Skifte 2 avd 33 åker samt avd 27-32
Västgårdsdammet kanalen Fällforsån
Vägkarta översikt
Vägkarta detalj
Fastighetskarta översikt
Sammanställning
åldersklasser
huggniingsklasser
Avdelningsbeskrivning s 1
Avdelningsbeskrivning s 2
Avdelningsbeskrivning s 3
Avdelningsbeskrivning s 4
Avdelningsbeskrivning s 5
Avdelningsbeskrivning s 6
Avdelningsbeskrivning s 7
Avdelningsbeskrivning s 8
Avdelningsbeskrivning s 9
Avdelningsbeskrivning s 10
Skogskarta del 1
Skogskarta del 2
Skogskarta bild del 1
Skogskarta bild del 2

Arealer

Arealkälla:
Skogsbruksplan
Skog
108.7 ha
Impediment:
24.4 ha
Åker:
31.3 ha
Övrigt:
0.9 ha
Totalareal:
165.3 ha

Marker

Åkermark
Areal 14 ha. Brukningsvärde: Sämre än normalt. Dränering: Tillfredsställande/Självdränerad.
Åkermark
Areal 16 ha. Brukningsvärde: Sämre än normalt. Dränering: Tillfredsställande/Självdränerad.
Impediment
Areal 36 ha.
Skogsmark
Areal: 91 ha. Barrskog: 113 kbm/ha. Lövskog: 0024 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Åkermark
122 000 kr
Åkermark
141 000 kr
Skogsimpedimentmark
41 000 kr
Skog
2 481 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Övrigt

BJÖRKHAMMARS SKOGSEGENDOM – UMEÅ TAVELSJÖ 63:1
Välbelägen skogsegendom knappt 3,5 mil norr om Umeå. Egendomen om 163,5 består av 4 skiften. Den natursköna Fällforsån slingrar sig fram genom skifte 1,2 och 3. Ån delar skiftena i nord- sydlig riktning. Extra stor hänsyn bör tas vid åtgärder i anslutning till ån där fastighetens mest intressanta naturvärden hittas. Ett fornminne finns registrerat på fastigheten.

Naturskönt med varierande odlingslandskap och Fällforsåns vattensystem. Fastigheten är mycket utvecklingsbar med möjligheter till förbättrat vägnät.
Perfekt för den natur eller skoter- jakt- och fiskeintresserade för både sommar- och vinteraktiviteter

När du svänger av väg 364 i Kroksjö vid skylt Björkhammar kommer du in på en trevlig välkomnande grusväg. Efter ca 2 km befinner du dig på en plats, Västgårdsdammet, där vägen passerar Fällforsån. Efter bron börjar fastighetens skiften! Några hundra meter längre fram ligger korsningen till Ådalavägen. Ytterligare en bit fram efter vägen finns till höger avtagsvägen upp till det avstyckade Björkhammars brukningscentrum. Från åkrarna längre fram har man utsikt över det största sammanhängande skiftet. Där åkrarna slutar finns det fjärde skiftet precis vid vägen. Det slutar i lilla dalgången mot Hjuksvallsbäcken.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen, som är en s.k. Grön Skogsbruksplan, upprättades 2009 av SLU Umeå (Skogshögskolan) och planen har reviderats genom att tillväxt beräknats för perioden fram tom 2012 i skogsbruksplaneprogrammet pcSkog av Anders Lennartson, AB SkogensHus. Fröträden på skifte 2 avd 17 har avverkats och ska ej medräknas i virkesförrådet.
Skogsbruksplanen omfattar ca 109 ha produktiv skogsmark med c:a 13.500 m³sk, varav ca 8.000 m3sk över 80 år.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen. Denna fastighet ligger över denna gräns.

ÅKER
Åkermarken brukas denna odlingssäsong. Ev kan stödrätter erhållas genom säljaren om köparen så önskar.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis väl uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT OCH FISKE
Fastigheten ingår i A-licensområde som omfattar c:a 2000 ha. Tilldelning i år 9+9. Jakten utarrenderad detta jaktår 2012/13. Fiskerätt.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Försäljning sker via skriftlig budgivning.. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Skriftliga bud skall vara AB SkogensHus, Anders Lennartson, Skolgatan 97, 903 31 UMEÅ, tillhanda senast 19 nov 2012.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Skogsbruksplan är uppdaterad år 2009 av Skogshögskolan. Tillväxt fram tom 2012 har räknats upp i pcSkog. Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Inventeringen görs för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson, endast för juridisk person som AB etc.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Umeå Grundfors GA:1, Umeå Tavelsjö FS:17, Umeå Tavelsjö FS:18, Umeå Tavelsjö GA:11, Umeå Tavelsjö S:11, Umeå Tavelsjö S:13, Umeå Tavelsjö S:14, Umeå Tavelsjö S:16, Umeå Tavelsjö S:2, Umeå Tavelsjö S:6

Officialservitut Vatten, Ledning, Officialservitut Väg, Avtalsservitut Vattentäkt

Officialservitut Väg
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Vattentäkt
Planbestämmelser
Detaljplan (1973-09-28) , Detaljplan (1989-08-22)
Rättigheter förmån
Officialservitut Väg
Rättigheter last
Officialservitut Vatten, Ledning, Officialservitut Väg, Avtalsservitut Vattentäkt
Gemensamhetsanläggningar
Umeå Grundfors GA:1, Umeå Tavelsjö FS:17, Umeå Tavelsjö FS:18, Umeå Tavelsjö GA:11, Umeå Tavelsjö S:11, Umeå Tavelsjö S:13, Umeå Tavelsjö S:14, Umeå Tavelsjö S:16, Umeå Tavelsjö S:2, Umeå Tavelsjö S:6