Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Sikeå 7:4, 16:1 / Sikeå 512

Visa alla bilder

Typ:
Antal skiften:
1
Areal på skiften:
38 ha
Upplåtelseform:
Äganderätt
Bostadshus från gården
Bostadshus från uppfart
Ladugård
Loge
Soldattorpet
Kvarnsten
Uppfartsväg mot E4
Karta Flanktorpet

Byggnader

Bostadsbyggnad

Byggnadsår:
1952
Boarea:
100 kvm
Areainformation:
Areauppgifter enligt taxeringsinformationen

Ekonomibyggnader

Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980:
Area 197 kvm. Beskaffenhet: Enklare.

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
27 ha
Impediment:
3 ha
Bete:
7 ha
Övrigt:
1 ha
Totalareal:
38 ha

Marker

Betesmark
Areal 7 ha. Brukningsvärde: 30 % lägre avkastn och kvalitet än normalt i omr.
Impediment
Areal 3 ha.
Skogsmark
Areal: 27 ha. Virkesförråd, tot: 142 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Ekonomibyggnad
32 000 kr
Betesmark
23 000 kr
Skogsimpedimentmark
3 000 kr
Skog
648 000 kr
Hyreshusmark för bostäder
40 000 kr
Hyreshusbyggnad för bostäder
127 000 kr
Typkod
120, Lantbruksenhet, bebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Robertsfors Sikeå S:1, Robertsfors Sikeå S:2, Robertsfors Sikeå S:3, Robertsfors Sikeå S:4, Robertsfors Sikeå S:5.
Skattetal: Mantal. 5/128.
Servitutsutredning ej verkställd, Samfällighetsutredning ej verkställd.

Avtalsservitut Avfallsvatten och Avfall
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Avfallsvatten och Avfall
Rättigheter last
Avtalsservitut Avfallsvatten och Avfall
Gemensamhetsanläggningar
Robertsfors Sikeå S:1, Robertsfors Sikeå S:2, Robertsfors Sikeå S:3, Robertsfors Sikeå S:4, Robertsfors Sikeå S:5.
Skattetal: Mantal. 5/128.
Servitutsutredning ej verkställd, Samfällighetsutredning ej verkställd.