Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Innerkasamark 8:11

Visa alla bilder

Skogsfastighet i Umeå - Kasamark

Typ:
Antal skiften:
2
Areal på skiften:
93 ha
Areal på skiften:
91 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Tallkronor
Avd 11 - R2
Avd 10 västra delen
Avd 8 vid vändplanen
Saltstenen vid vändplanen
Avd 8 Tallplanta
Avd 10 väster vägen
Avd 8
Avd 16 vid väg
Rågången öster
Älgpass nr 15
Avd 17 gränsröse
Sleke vid avd 17
Sammanställning
Åldersklasser
Huggningsklass
Avd 1-10
Avd 10-22
Avd 23
Skogskarta
Översiktskarta
Fastighetkarta
Fastighetskarta grönmarkerad fastighet

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
72 ha
Impediment:
21 ha
Totalareal:
93 ha
Arealkälla:
Skogsbruksplan
Skog
72.6 ha
Impediment:
18 ha
Övrigt:
0.4 ha
Totalareal:
91 ha

Taxeringsvärden

Skogsimpedimentmark
25 000 kr
Skog
976 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Umeå Holmnäs GA:1, Umeå Innerkasamark GA:7, Umeå Innerkasamark S:2, Umeå Innerkasamark S:3, Umeå Innerkasamark S:4, Umeå Innerkasamark S:5, Umeå Innerkasamark S:6, Umeå Innerkasamark S:9.
Skattetal: Mantal. 1537/23040.

Officialservitut Utrymme
Rättigheter last
Officialservitut Utrymme
Gemensamhetsanläggningar
Umeå Holmnäs GA:1, Umeå Innerkasamark GA:7, Umeå Innerkasamark S:2, Umeå Innerkasamark S:3, Umeå Innerkasamark S:4, Umeå Innerkasamark S:5, Umeå Innerkasamark S:6, Umeå Innerkasamark S:9.
Skattetal: Mantal. 1537/23040.