Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Mullsjö 1:14 / Mullsjö 24

Visa alla bilder

Typ:
Antal skiften:
3
Areal på skiften:
69 ha
Upplåtelseform:
Äganderätt
Bostadsbyggnad 1
Bostadsbyggnad 2
Ladugård
Utsikt mot åkern från gårdsplan
Tillfartsväg brukningscentrum
Avd 1-2 stig från gården
Köksinredning byggnad 1
Köksgrupp byggnad 1
Kammare byggnad 1
Sal byggnad 1
Sal byggnad 1
Utsikt från köksbord
Badrum byggnad 1
Takbjälklag kallvind byggnad 1
Öppen spis byggnad 2
Vind byggnad 2
Elskåp byggnad 1
Byggnad 1 baksida
Kallvind byggnad 1
Gavel norrr byggnad 1
Fastighetskarta hemskifte
Fastighetskarta utskifte Hörnån
Översiktkarta vägkartan

Byggnader

Bostadsbyggnad

Byggnadsår:
1909
Boarea:
80 kvm
Areainformation:
Areauppgifter enligt taxeringsinformationen

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
61 ha
Impediment:
5 ha
Bete:
3 ha
Totalareal:
69 ha

Marker

Betesmark
Areal 3 ha. Brukningsvärde: Normal avkastn och kvalitet, avviker max 30%.
Impediment
Areal 5 ha.
Skogsmark
Areal: 61 ha. Barrskog: 121 kbm/ha. Lövskog: 0021 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Betesmark
15 000 kr
Skogsimpedimentmark
6 000 kr
Skog
1 971 000 kr
Hyreshusmark för bostäder
29 000 kr
Hyreshusbyggnad för bostäder
78 000 kr
Typkod
120, Lantbruksenhet, bebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Nordmaling Mullsjö GA:3, Nordmaling Mullsjö S:1.
Skattetal: Mantal. 5/144.

Avtalsservitut Kraftledning; Avtalsservitut Kraftledning Mm
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Kraftledning Mm, Avtalsservitut Kraftledning
Rättigheter last
Avtalsservitut Kraftledning; Avtalsservitut Kraftledning Mm
Gemensamhetsanläggningar
Nordmaling Mullsjö GA:3, Nordmaling Mullsjö S:1.
Skattetal: Mantal. 5/144.