Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Gräsmyr 1:18

Visa alla bilder

Skog i sjöläge - Gräsmyr

Typ:
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Översiktskarta
Stranden från brygggan
Bryggan
Grillstugan från sjön
Väg ner till grillstugan
Åkern mot sjön
Avtagsvägen i byn
Rågången vid första skiftet
Tall avd 1
Avd 1
Skylt rastplats
Fin väg vid avd 1
Åker på första skiftet
Egna sjöstranden
Avd 1-2 från åkern
Vy över sjön mot skiftet på andra sidan
Väg genom avd 4
Dike vid gräns avd 4
Väg avd 11 mot sjön
Avd 11 markberett
Älgtorn avd 11
Foderhäck
Brevlådorna
Åk in till höger mellan husen
Originalet i bakgrunden
Fastighetskarta
Skogskarta
sammantsällning
Åkl
Hkl
Avd.beskr avd 1-6
Avd.beskr 7-16

Taxeringsvärden

Typkod
120, Lantbruksenhet, bebyggd

Övrigt

ALLMÄNT
Fin skogsfastighet vid sjö mitt i Umeåregionen. Välbelägen med två skiften. Skiftena ligger på var sida sjön. Bra väg runt sjön, sköts gemensamt av berörda markägare. Fin grillstuga och brygga vid sjön på samfällt markområde . Byn sköter samfällda rastplatser gemensamt. Åker brukas av grannar.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen upprättades av Holmen 2008. Planen har uppdateras med utförda avverkning och tillväxt. Mycket välbelägen och fin fastighet i två skiften. Den omfattar 31 ha varav ca 25 ha produktiv skogsmark med c:a 3.800 m³sk, varav ca 10 ha och ca 2800 m3sk över 100 år. Medelbonitet 4.3 m3sk/ha och år och tillväxt 100 m3sk/år. Avd 11 markberedd i sept 2014, ska planteras våren 2015 genom Holmen enligt avtal med nuvarande ägare. Se planen med karta som bilaga.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större än 50 ha får bara göra föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen. Denna fastighet ligger under denna gräns.

FASTIGHETSGRÄNSER
Framgår av fastighetskartor.

SERVITUT MM
Se bif fastighetsutdrag i pdf-filen Fullständig beskrivning.
Fastigheten har mantal 23/768 (andel i samf mm)

JAKT OCH FISKE
Fastigheten ingår Gräsmyrs viltvårdsområde om 4785 ha som numera ingår i Hörnåns Älgskötselområde och Järnäs Kronskötselomr. Fiskerätt. (Källa: Lässtyrelsen). Jaktfrågor besvaras av Ingemar Nyberg 0930-70155 eller 070-6024465, ingemar.093070155@telia.com.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Försäljning sker via budgivning, utgångspris 1.100.000 kr. Bud ämnas via epost till mäklaren. Bud kan lämnas så snart fastigheten lagts ut till försäljning. Se formulär Intresseanmälan på objektets plats på SkogensHus hemsida Fastigheter till salu, eller direkt på epost till mäklaren anders@skogenshus.se. Alt kan sms till mäklaren användas 070-868 40 45. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Kontakta mäklaren om du har frågor.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Planen är uppdaterad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson då fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Servitut / Planbestämmelser

Planbestämmelser
Natura 2000-område ()