Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Sunnanå 1:16 Brån 32:2

Visa alla bilder

Skog nära Vännäsby

Typ:
Antal skiften:
1
Areal på skiften:
23 ha
Areal på skiften:
22 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Tallskog
Översiktskarta
Sunnanå 1:16 (grönt)
Brån 32:2 (grönt)
Vy mot Sunnanå 1:16 från norr
Vy mot Brån 32:2 från väster
Vy över Brånsjön från Ängesvägen
Reservatskylt vid Ängesvägen
Ängesvägen vid reservatet
Infotavla Brånsjön
Karta reservatsområdet
Brån 32:2
Sunnanå 1:16

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
18 ha
Impediment:
4 ha
Övrigt:
1 ha
Totalareal:
23 ha
Arealkälla:
Skogsbruksplan
Skog
20.6 ha
Impediment:
1.2 ha
Övrigt:
0.2 ha
Totalareal:
22 ha

Taxeringsvärden

Skogsimpedimentmark
5 000 kr
Skog
401 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Vännäs Brån GA:4, Vännäs Sunnanå S:2

Avtalsservitut Kraftledning Mm, Ledningsrätt Starkström

Officialservitut Väg
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Kraftledning Mm
Rättigheter förmån
Officialservitut Väg
Rättigheter last
Avtalsservitut Kraftledning Mm, Ledningsrätt Starkström
Gemensamhetsanläggningar
Vännäs Brån GA:4, Vännäs Sunnanå S:2