Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Norrliden 1:20

Visa alla bilder

Skog i Vindeln - Norrliden 1:20

Typ:
Antal skiften:
6
Areal på skiften:
87.7 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Egen sjö
Översiktskarta terräng
vandringsled avd 3 sk ifte 3
Stig till egna sjön - avd 11 sk 2
Sjövik egna sjön
Brandstubbe vid sjön
Vägskälet vid avd 11 sk 2
Avd 11
Rågångsarkering
Fin växtlig tallskog
Ån från bron
Vägkarta
Översiktskarta Fastighetsbild
Avstyckat omr - ingår ej
Rationaliseringskarta Kamsjö 1-7

Arealer

Arealkälla:
Skogsbruksplan
Skog
57.4 ha
Impediment:
23.1 ha
Inägomark:
5.5 ha
Övrigt:
1.7 ha
Totalareal:
87.7 ha

Taxeringsvärden

Typkod

Övriga uppgifter

Skogsbruksplan mm
Virkesförråd ca 5.000 m3sk, varav ca 2.550 m3sk äldre än 90 år. Skogsbruksplanen är justerad för sista avverkning skifte 2 avd 1. Det avverkade området ska markberedas och planteras av säljarna enl avtal med virkesköparen. Efter planens upprättande har brukningscentrum med byggnader sålts och är under avstyckning hos Lantmäteriet. Inom det avstyckade området om ca 12 ha finns tomtmark, inägomark samt mindre areal röjnings- och gallringsskog som inte nämvärt påverkar fastighetens värdebärande virkesförråd. Se skogskarta skifte 1 avd 6-8. Årets tillväxt tilkommer så totalt virkesförråd enligt planen torde uppnås under denna vegetationsperiod.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Vindeln Norrliden S:1.
Skattetal: Mantal. 31/768.

Ledningsrätt Starkström
Rättigheter last
Ledningsrätt Starkström
Gemensamhetsanläggningar
Vindeln Norrliden S:1.
Skattetal: Mantal. 31/768.