Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Täfteå 7:9

Visa alla bilder

Skärgårdsfastighet Täfteå

Typ:
Areal på skiften:
40.3 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Tallkronor
Översiktskarta 1
Skylt Fiskehamn
Översiktskarta 2
Kvarkenfisk
Skifte 2
Skifte 2 grön
Skifte 3 grön
Skifte 3 orto
Skifte 4 grön
Skifte 4
Skifte 5

Arealer

Arealkälla:
Skogsbruksplan
Skog
34.1 ha
Impediment:
1.6 ha
Inägomark:
3.4 ha
Övrigt:
1.2 ha
Totalareal:
40.3 ha

Taxeringsvärden

Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Övrigt

ALLMÄNT
Skärgårdsfastighet med fint läge nära Umeå. Perfekt för den skogs- natur- eller skoter- fiske och jaktintresserade för både sommar- och vinteraktivitet. 41 ha med skiften nära Täfteå samt havsskiften vid Skäret och Rovan efter Rovågersvägen. Ev möjlighet tomtmark. Andel i vägsamfällinghet samt samfälld mark.

BYGGNADER
Inga byggnader finns på fastigheten.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen från 2009 justerad av AB SkogenHus. Skogsbruksplanen omfattar ca 34 ha produktiv skogsmark med c:a 2435 m³sk, medelbonitet beräknas 4,2 m3sk/ha och år. Se planen med karta som bilaga.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT OCH FISKE
Fastigheten ingår Umeå Norra Älgskötselområde. Fin liten jaktklubb med 8 jägare som jagar på ca 1400 ha. (Källa: ägaren) Frågor om jakten besvaras av jaktledaren Stefan Berglund 073-337 1472

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Försäljning sker via budgivning, utgångspris 850.000 kr. Bud ämnas via epost till mäklaren. Bud kan lämnas så snart fastigheten lagts ut till försäljning. Se formulär Intresseanmälan på objektets plats på SkogensHus hemsida Fastigheter till salu, eller direkt på epost till mäklaren anders@skogenshus.se. Alt kan sms till mäklaren användas 070-868 40 45. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Kontakta mäklaren om du har frågor.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Planen är uppdaterad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson då fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Umeå Täfteå GA:22, Umeå Täfteå GA:37, Umeå Täfteå GA:6

Officialservitut Utrymme, Ledningsrätt Starkström
Planbestämmelser
Detaljplan (2007-11-22) , Ändring av områdesbestämmelse (2001-06-18)
Rättigheter last
Officialservitut Utrymme, Ledningsrätt Starkström
Gemensamhetsanläggningar
Umeå Täfteå GA:22, Umeå Täfteå GA:37, Umeå Täfteå GA:6