Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Gräsmyr 7:1, skog

Visa alla bilder

Fin skog i Gräsmyr

Typ:
Areal på skiften:
44 ha
Upplåtelseform:
Äganderätt
Tall avd 23
Översikt vägkarta
Avd 25 tallungskog
Avd 22 fin tallungskog
Åkerskifte norr väg
Avd 26 gallringsskog
Åkerskiftet s. väg
Avd 23 fr s. rägången
Fin bäck avd 22-23
Tallungskog Gräsmyrvägen
Tallungskog vid skjutbanan
Avd 9 granplantering
Skifte 1 skbrplan
Skifte 3 skbrplan
Skifte 4 skbrplan
Översikt fastighetskarta

Arealer

Arealkälla:
Skogsbruksplan
Skog
37.3 ha
Impediment:
1.7 ha
Åker:
3.9 ha
Övrigt:
1.1 ha
Totalareal:
44 ha

Taxeringsvärden

Övriga uppgifter

Allmänt
Fin skogsfastighet mitt i Umeåregionen. Välbelägen med tre skiften. Åkerskifte med 2 ha skog går över stora vägen efter vägskälet till Krången Ett skogsskifte finns vid elljusspåret bakom skolan, det tredje skiftet ligger vid vägen vid skjutbanan på Vibo.
Skogsuppgifter
Det finns en skogsbruksplan upprättad av Holmen 2009 som uppdaterats med tillväxtberäkning tom 2014. Enligt skogsbruksplanen finns ca 3755 m3sk. De delar av fastigheten som här avyttras skiftena 1, 3 och 4. Skifte 2, med brukningscentrum med byggnader utbjudes separat. På skifte 1 finns avd 8 med ca 0.1 ha gallringsskog som inte ingår i denna försäljning. På skifte 3 finns avvtal med Holmen om gallring av avd 10, 12 och 13. Gallringen ska göras i vinter. Uttaget beräknas till ca 30 % varför totalförrådet efter åtgärden bör beräknas till ca 3.300 m3sk efter åtgärden. Köparen har upplysts om detta och avtalet med Holmen kommer att redovisas i köpekontrakt/överlåtelsehandling.
Åker
Åkermarken är delvis utarrenderad.
Jakt och fiske
Fastigheten ingår Gräsmyrs viltvårdsområde om 4785 ha som numera ingår i Hörnåns Älgskötselområde och Järnäs Kronskötselomr. Fiskerätt. (Källa: Lässtyrelsen). Jaktfrågor besvaras av Ingemar Nyberg 0930-70155 eller 070-6024465, ingemar.093070155@telia.com.
Försäljningssätt
Försäljning sker via budgivning, utgångspris 1.050.000 kr. Bud lämnas via epost till mäklaren. Bud kan lämnas så snart fastigheten lagts ut till försäljning. Se formulär Intresseanmälan på objektets plats på SkogensHus hemsida Fastigheter till salu, eller direkt på epost till mäklaren anders@skogenshus.se. Alt kan sms till mäklaren användas 070-868 40 45. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. OBS att det är del av fastighet som avyttras så fastighetsbildning måste ske. Fastighetsdelarna kan avstyckas eller genom fastighetsreglering föras till någon fastighet i området. Skogsskiften kan också säljas tillsammans med hemskiftet så att hela fastigheten säljs. Försäljning av skogen kommer bara att genomföras om hemskiftet med byggnad också säljs. Kontakta mäklaren om du har frågor.
Fullständig beskrivning
Se pdf-fil med fullständig beskrivning under Dokument & länkar i högra spalten på objektets plats på skogenshus.se/fastigheter till salu.
Betalningsvillkor
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.
Besiktning och undersökningspl
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar. Planen är uppdaterad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.
Förvärvstillstånd mm
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson då fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs för juridisk person. Tillträde efter överenskommelse. Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Fastigheten är samintecknad med annan fastighet och pga fastighetsbildning mm kommer ändringar att ske av befintlig pantsättning.