Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Långsjö 1:22

Visa alla bilder

Typ:
Antal skiften:
2
Areal på skiften:
39 ha
Upplåtelseform:
Äganderätt

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
34 ha
Impediment:
3 ha
Åker:
1 ha
Övrigt:
1 ha
Totalareal:
39 ha

Marker

Åkermark
Areal 1 ha. Brukningsvärde: Mycket sämre än normalt. Dränering: Otillfredställande.
Impediment
Areal 3 ha.
Skogsmark
Areal: 34 ha. Barrskog: 112 kbm/ha. Lövskog: 20 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Åkermark
8 000 kr
Skogsimpedimentmark
3 000 kr
Skog
1 003 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Vännäs Långsjö S:1, Vännäs Långsjö S:2, Vännäs Långsjö S:3, Vännäs Långsjö S:4, Vännäs Långsjö S:5, Vännäs Långsjö S:6, Vännäs Långsjö S:7.
Skattetal: Mantal. 27/512.

Avtalsservitut Kraftledning
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Kraftledning
Rättigheter last
Avtalsservitut Kraftledning
Gemensamhetsanläggningar
Vännäs Långsjö S:1, Vännäs Långsjö S:2, Vännäs Långsjö S:3, Vännäs Långsjö S:4, Vännäs Långsjö S:5, Vännäs Långsjö S:6, Vännäs Långsjö S:7.
Skattetal: Mantal. 27/512.