Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Stöcksjö 9:7

Visa alla bilder

Skogsfastighet Stöcksjö 16 ha

Typ:
Antal skiften:
4
Areal på skiften:
16 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Översiktskarta
Bergtjärnen
Avd 1 skifte 2 vid vägen
Avd 3 skifte 2
Tallstam
Avd 3 Skifte 1
Byvägen skifte 1 vid E4
Avd 1 Skifte 2
Vändplatsen vid E4 skifte 1
Väg genom avd 3 skifte 1
Avd 5 skifte 1
Sammanställning
Åldersklasser
Huggningsklasser
Avdelningsbeskrivning skifte 1
Avdelningsbeskrivning skifte 2
Skogskarta skifte 1
Skogskarta skifte 2
Fastighetskarta skifte 1
Fastighetskarta skifte 2

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
10 ha
Impediment:
4 ha
Åker:
1 ha
Bete:
1 ha
Totalareal:
16 ha

Taxeringsvärden

Betesmark
7 000 kr
Åkermark
18 000 kr
Skogsimpedimentmark
6 000 kr
Skog
304 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Umeå Stöcksjö GA:22, Umeå Stöcksjö GA:23, Umeå Åheden GA:3.
Skattetal: Mantal. 7/256.

Avtalsservitut Ledning
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Ledning
Rättigheter last
Avtalsservitut Ledning
Gemensamhetsanläggningar
Umeå Stöcksjö GA:22, Umeå Stöcksjö GA:23, Umeå Åheden GA:3.
Skattetal: Mantal. 7/256.