Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Stöcksjö 11:8

Visa alla bilder

Skogsfastighet Stöcksjö 6 ha

Typ:
Antal skiften:
1
Areal på skiften:
6 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Översiktskarta
Avd 1 Gallringsskog
Avd 2 Ungskog tall
Avd 3 och 4
Flygbild
Sammanställning
Åldersklasser
Huggningsklasser
Avdelningsbeskrivning
Skogskarta

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
3 ha
Impediment:
1 ha
Åker:
2 ha
Totalareal:
6 ha

Marker

Åkermark
Areal 2 ha. Brukningsvärde: Mycket bättre än normalt. Dränering: Tillfredsställande/Självdränerad.
Impediment
Areal 1 ha.
Skogsmark
Areal: 3 ha. Virkesförråd, tot: 50 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Åkermark
48 000 kr
Skogsimpedimentmark
1 000 kr
Skog
55 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 11/576.

Ledningsrätt Starkström
Rättigheter last
Ledningsrätt Starkström
Gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 11/576.