Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Djäkneböle 5:3

Visa alla bilder

Umeå Djäkneböle 5:3 - perfekt läge och fin jakt

Typ:
Skogsfastighet
Antal skiften:
4
Areal på skiften:
25 ha
Areal på skiften:
25.3 ha
Areal på skiften:
25.3 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Tallkronor
Överiktskarta
Skogens Drottning
Fastighetskarta färg D
Fastighetskarta M
Sammanställning
Åldersklasser
Huggningsklasser
Målklasser
Avdelningsbeskrivning sk 1
Avdelningsbeskrivning sk 3
Avdelningsbeskrivning sk 2
Skogskarta sk 2 och 3
Skogskarta skifte 1
Fotokarta Djäkneböle
Fotokarta Mellansvartbäck

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
20 ha
Impediment:
4 ha
Åker:
1 ha
Totalareal:
25 ha
Arealkälla:
Skogsbruksplan
Skog
19 ha
Impediment:
6.1 ha
Övrigt:
0.2 ha
Totalareal:
25.3 ha
Arealkälla:
Skogsbruksplan
Skog
19 ha
Impediment:
6.1 ha
Övrigt:
0.2 ha
Totalareal:
25.3 ha

Marker

Åkermark
Areal 1 ha. Brukningsvärde: Mycket bättre än normalt. Dränering: Otillfredställande.
Impediment
Areal 4 ha.
Skogsmark
Areal: 20 ha. Virkesförråd, tot: 123 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Åkermark
17 000 kr
Skog
649 000 kr
Skogsimpedimentmark
8 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Övriga uppgifter

Exklusiv jakt: Kronhjort, älg
Fastigheten ingår i TVÅ olika Jaktklubbar. Mycket fint område ur jaktsynpunkt. Välorganiserad jakt och bra vägar. ammanhängande jaktområden i vackert småbrutet landskap med närhet till Umeå. Exklusiv jakt på Kronhjort, Älg, Björn och fin småviltsjakt i naturskön miljö. Vill du veta mer om jakten: kontaktperson Daniel Rojas 070-310 28 12

Övrigt

ALLMÄNT
Mycket välbeägen fastighet i kulturbygd nära Umeå och centralt i Umeåregionen. Du blir byaman i Djäkneböle och Mellansvartbäck.Fastigheten har Mantal i bägge byarna.

Fastigheten består ca 25 ha fördelat på tre skiften i attraktivt område i Djäkeböle och Yttersjö.
Mycket lättillgängligt vid väg. Ca 19 ha produktiv skogsmark. Skogsinnehavet är till stora delar ungskog. Tillväxtfastighet.
Fastighetens totala virkesförråd uppgår till ca 870 m³sk och medelboniten är 3,8 m³sk/ha och år. Blandskog tall och gran dominerar.

Skogsvård
Den växande ungkogen på fastigheten kommer i framtiden att ha lövröjningsbehov. Återväxtkontroll bör göras löpande i de yngsta bestånden..

Naturvärden
På fastigheten finns förutsättningar för att skapa bestånd med naturvärden.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen upprättades 2017 och omfattar ca 19 ha produktiv skogsmark med c:a 870 m³sk. Tillväxt medelbonitet3,8 m3sk per ha. Blandskog med 43 % gran, 46 % tall och 11 % löv.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen. Denna fastighet är mindre än 50 ha.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT
Ingår i två olika Jaktklubbar. Kronhjort, Älg, Björn, Rådjur och övrigt småvilt.
Vill du veta mer om jakten: kontaktperson Daniel Rojas 070-310 28 12


MANTAL - SKATTETAL
Fastigheten har 1/96 Mantal i Djäkneböle och 1/48 i Mellansvartbäck.


FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Utgångspris 850.000 kr, bud lämnas direkt till mäklaren via intresseanmälan (epost) från objektets plats på hemsidan skogenshus.se/fastigheter till salu eller sms till mäklaren Anders Lennartson, 070-868 40 45 eller epost till anders@skogenshus.se

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Planen är uppdaterad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson då fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning: Umeå Ansmark GA:3, Gemensamhetsanläggning: Umeå Degersjön GA:3, Gemensamhetsanläggning: Umeå Djäkneböle GA:7, Samfällighet: Umeå Djäkneböle S:10, Samfällighet: Umeå Djäkneböle S:11, Samfällighet: Umeå Djäkneböle S:2, Samfällighet: Umeå Djäkneböle S:3, Samfällighet: Umeå Djäkneböle S:4, Samfällighet: Umeå Djäkneböle S:5, Samfällighet: Umeå Djäkneböle S:6, Samfällighet: Umeå Djäkneböle S:7, Samfällighet: Umeå Djäkneböle S:8, Samfällighet: Umeå Mellansvartbäck S:1, Samfällighet: Umeå Mellansvartbäck S:2
Skattetal: Mantal 1/96


Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 24-IM1-23/346.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Kraftledning
Planbestämmelser
Täkttillstånd (2010-10-01)
Rättigheter last
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 24-IM1-23/346.1
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning: Umeå Ansmark GA:3, Gemensamhetsanläggning: Umeå Degersjön GA:3, Gemensamhetsanläggning: Umeå Djäkneböle GA:7, Samfällighet: Umeå Djäkneböle S:10, Samfällighet: Umeå Djäkneböle S:11, Samfällighet: Umeå Djäkneböle S:2, Samfällighet: Umeå Djäkneböle S:3, Samfällighet: Umeå Djäkneböle S:4, Samfällighet: Umeå Djäkneböle S:5, Samfällighet: Umeå Djäkneböle S:6, Samfällighet: Umeå Djäkneböle S:7, Samfällighet: Umeå Djäkneböle S:8, Samfällighet: Umeå Mellansvartbäck S:1, Samfällighet: Umeå Mellansvartbäck S:2
Skattetal: Mantal 1/96