Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Krokån 1:3

Visa alla bilder

Skogsegendomen Krokån - Umeå Kommun

Typ:
Antal skiften:
1
Areal på skiften:
182 ha
Areal på skiften:
182 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Nördsjön
Vägkarta detalj
Avd 7 vid Nördsjön
Avd 29 - gallrat
Gårdstunet
Tallkronor
Skogsbilvägen
Infartsvägen vid bommen
Avd 7 i reservatet vid Nördsjön
Avd 15
Avd 28 vid gården
Eldstad
Portalen
Gärdesgård vid gården
Förrådsbyggnad
Ladugården
Grillstugan
Garage
vägkarta
Terrängkarta
Fastighetsbild
Fastighetskarta flygbild
Naturreservat - Norra delen
Naturreservat - Södra delen
Skogskarta
Sammmaställning
Huggningsklasser
Åldersklasser
Målklasser

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
127 ha
Impediment:
53 ha
Övrigt:
2 ha
Totalareal:
182 ha
Arealkälla:
Skogsbruksplan
Skog
127 ha
Impediment:
53 ha
Övrigt:
2 ha
Totalareal:
182 ha

Taxeringsvärden

Åkermark
35 000 kr
Skogsimpedimentmark
88 000 kr
Skog
3 832 000 kr
Hyreshusmark för bostäder
16 000 kr
Typkod
113, Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr

Övrigt

ALLMÄNT - OBS UPPDATERAD 2015-09-11
Skogegendom med fint läge i Sävarådalen mellan Sävarån och Krokån Umeå kn. Perfekt för den skogs- natur- eller skoter- fiske och jaktintresserade för både sommar- och vinteraktivitet.181 ha i ett skifte.

Naturreservatet beräknas ha en areal om totalt ca 107 ha och består av två delar, en i var ände av fastigheten. Se separata kartor med reservatsgränser. De är delvis märkta med snitslar. På Skogskartan till skogsbruksplanen är den ungefärliga gränsen till Naturreservatet markerad med vit linje. OBS Vissa avdelningar (bestånd) ingår delvis i reservatet, t.ex avd 4, 15 och 37.

BYGGNADER
IMycket enkla byggnader.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen uppdaterad 2015 av AB SkogenHus. Skogsbruksplanen omfattar ca 181,9 ha produktiv skogsmark med c:a 17.100 m³sk, varav ca 68 ha prod.skog och ca 11.500 m3sk ingår i Naturreservatet. Avdelningar som ingår i reservatet har i skogsbruksplanen målklass NO (Naturvårdsmål Orört) samt notering i beskrivning "inom reservat" .

Normal produkltionsskog ca 62 ha med ca 5.600 m3sk fin talldominerad gallringsskog.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT OCH FISKE
Jakten är utarrenderad tom 2015-12-31 som tilläggsmark till Gravfors Viltvårdsområde som jagar på 2.824 ha. Kontaktperson jaktfrågor Lars Holm 072-732 60 21.

Fiskemöjligheter i närbelägna Sävarån mfl vatten.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Egenomen försäljes genom skriftllig budgivning. Utgångspris 1.500.000 kr.

Skriftliga anbud ska vara mäklaren tillhanda senast fredagen den 25 sept 2015 på adress AB SkogensHus, Anders Lennartson, Skolgatan 97, 903 31 Umeå.
Märk kuvert ellel budmeddelande "Anbud Krokån"

Använd gärna bifogad budblankett, sista sidorna i objektsbeskrivningen.

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Planen är uppdaterad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson då fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 1/32.
Planbestämmelser
Natura 2000-område ()
Gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 1/32.