Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Ansmark 5:11

Visa alla bilder

Skogsfastighet Ansmark 32 ha

Typ:
Antal skiften:
4
Areal på skiften:
32 ha
Areal på skiften:
31.3 ha
Upplåtelseform:
Äganderätt
Tallstam
vägkarta
översiktskarta
Skogskarta ortofoto
Hemskiften Ansmark
Skogsskiftet Lill-Åmyran
Detaljkarta E4-områden
områdesöversikt
Skogskarta
Sammmaställning
Åldersklasser
Huggningsklasser
Målklasser
Avdeningsbeskrivning s 1
Avdeningsbeskrivning s 2

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
15 ha
Impediment:
13 ha
Åker:
4 ha
Totalareal:
32 ha
Arealkälla:
Skogsbruksplan
Skog
17 ha
Impediment:
10.8 ha
Åker:
3.1 ha
Övrigt:
0.4 ha
Totalareal:
31.3 ha

Taxeringsvärden

Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Övrigt

ALLMÄNT
Välbelägen skogsfastighet några minuter från Umeå centrum. Brukningsenheten består av två skiften. Hemskifte i Ansmark som korsas av E4, Där finns avfart till byvägen samt vändplats. Marken här har ev framtida utvecklingsmöjligheter.Mycket fint läge i anslutning till byn.
Det andra skiftet ligger mellan E4 och Botniabanan en bit söder om Ansmark. Andel i skogsbilvägar, se karta.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen har uppdateras med tillväxt samt åtgärder från 2011.Mycket välbelägen och fin brukningsenhet. Den omfattar ca 17 ha produktiv skogsmark med övervägande ungskog och gallringsskog.

Se planen med karta som bilaga.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större än 50 ha får bara göra föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen. Denna fastighet ligger under denna gräns.

FASTIGHETSGRÄNSER
Framgår av fastighetskartor.

SERVITUT MM
Se bif fastighetsutdrag i pdf-filen Fullständig beskrivning.
Fastigheten mantal 11/256 (andel i samf mm). Ägaren av fastigheten är "byaman" i Ansmark. Köparen får andel i vägsamfälligheter.

JAKT
Jakten bedrivs av jaktsällkap som jagar på 1.100 ha och markerna ingår i Älgskötselområde och Kronskötselomr. Köparen får ansöka om medlemskap i Jaktsällskapet. (Källa:Säljaren). Jaktfrågor kan besvaras av Daniel Rojas 070-310 25 12

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Pris 950.000 kr eller högstbjudande. Bud ämnas direkt per tel eller via sms/epost till mäklaren Anders Lennartson 070-868 40 45 anders@skogenshus.se

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Kontakta mäklaren om du har frågor.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Planen är uppdaterad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson då fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Umeå Ansmark GA:4, Umeå Ansmark GA:5, Umeå Ansmark S:11, Umeå Ansmark S:12, Umeå Ansmark S:13, Umeå Ansmark S:14, Umeå Ansmark S:15, Umeå Ansmark S:16, Umeå Ansmark S:2, Umeå Ansmark S:5, Umeå Ansmark S:6, Umeå Ansmark S:7, Umeå Ansmark S:8, Umeå Ansmark S:9.
Skattetal: Mantal. 11/256.

Ledningsrätt Starkström; Ledningsrätt Vatten; Officialservitut Skogsbilväg
Planbestämmelser
Områdesbestämmelse (1995-02-24)
Rättigheter last
Ledningsrätt Starkström; Ledningsrätt Vatten; Officialservitut Skogsbilväg
Gemensamhetsanläggningar
Umeå Ansmark GA:4, Umeå Ansmark GA:5, Umeå Ansmark S:11, Umeå Ansmark S:12, Umeå Ansmark S:13, Umeå Ansmark S:14, Umeå Ansmark S:15, Umeå Ansmark S:16, Umeå Ansmark S:2, Umeå Ansmark S:5, Umeå Ansmark S:6, Umeå Ansmark S:7, Umeå Ansmark S:8, Umeå Ansmark S:9.
Skattetal: Mantal. 11/256.