Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Sjönäs 1:7

Visa alla bilder

Skogsegendomen Sjönäs - Bjurholms Kommun

Typ:
Antal skiften:
2
Areal på skiften:
49 ha
Upplåtelseform:
Äganderätt
Fura
Vägkarta
Fastighetskarta
Skogskarta
Sammanställning
Åldersklasser
Huggningsklasser
Översikt Fastighetskarta
Avd.beskrivning Skifte 1
Avd.beskrivning Skifte 2

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
48 ha
Impediment:
1 ha
Totalareal:
49 ha

Taxeringsvärden

Skogsimpedimentmark
1 000 kr
Skog
1 271 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Övrigt

ALLMÄNT
Skogegendom med fint läge i Sjönäs, Bjurholms kommun. Perfekt för den skogs- natur- eller skoter- fiske och jaktintresserade för både sommar- och vinteraktivitet.49 ha på två närliggande skiften.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen uppdaterad 2015 av AB SkogenHus. Skogsbruksplanen omfattar ca 49.3 ha produktiv skogsmark med c:a 6.900 m³sk, varav ca 4.100 m3sk äldre skog S1-S2.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen. Sjönäs 1:7 ligger under den gränsen.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT OCH FISKE
Fastigheten ingår i Nordås Viltvårdsområde om 1.376 ha. Lögdalvens Älgskötelområde. Kontaktperson Gun Inger Backlund 070-396 93 67

Fiskemöjligheter i närbelägna Lögdeälven mfl vatten.

SKOGSBILVÄG
Andel i skogsbilvägen Tegsmyrvägen Va 537.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Egenomen försäljes genom skriftllig budgivning. Utgångspris 2.100.000 kr.

Skriftliga anbud ska vara mäklaren tillhanda senast måndagen den 9 nov 2015 på adress AB SkogensHus, Anders Lennartson, Skolgatan 97, 903 31 Umeå.
Märk kuvert ellel budmeddelande "Anbud Sjönäs"

Använd gärna bifogad budblankett, sista sidorna i objektsbeskrivningen.

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Planen är uppdaterad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs för privatperson som inte är bosatt inom Bjurholms kommun enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Servitut / Planbestämmelser

Planbestämmelser
Natura 2000-område ()