Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Grundsunda-Nyland 6:1

Visa alla bilder

Grundsunda-Nyland 6:1 - Välbelägen skogsegendom

Typ:
Antal skiften:
3
Areal på skiften:
81 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Vägkarta
Tallkronor
Översikt
Skifte 1
Skifte 2
Skifte 3 Planterat
Skogskarta skifte 2
Skogskarta skifte 1 o 3

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
42 ha
Impediment:
39 ha
Totalareal:
81 ha

Taxeringsvärden

Skogsimpedimentmark
63 000 kr
Skog
1 363 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Övrigt

ALLMÄNT
Fastigheten är belägen vid länsgränsen mot mella Västernorrland och Västerbotten kommun. Fint läge nära E4 och industrier.

Fastigheten består av tre skiften med en totalareal på ca 80 ha enligt skogsbruksplanen, ha varav ca 41 ha produktiv skogsmark.

Fastighetens totala virkesförråd uppgår till ca 2.500 m³sk. Medelboniten är 4,3 m³sk/ha och år. Årlig tillväxt ca 148 m3sk.

NY SKOGSBRUKSPLAN
En ny digital skogsbruksplan har upprättats 2016 av SkogensHus..

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT
Fastigheten ingår i Gideå ÄSO (Älgskötselområde)
(Källa: Länstyrelsen).

Älg, björn och småviltsjakt i naturskön miljö. Vill du veta mer om jakten: kontaktperson ÄSO: Mattias Gustavsson, Holmen Skog, 070-580 88 44

MANTAL - SKATTETAL
Fastigheten har ½ Seland Ny ägare blir byaman.


FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Egenomen försäljes genom skriftllig budgivning. Utgångspris 900.000 kr.

Skriftliga anbud ska vara mäklaren tillhanda senast fredag 16 sept 2016 på adress AB SkogensHus, Anders Lennartson, Skolgatan 97, 903 31 Umeå.
Märk kuvert ellel budmeddelande "Anbud Nyland" Det går också att lämna bud via mäklarens e-post.

Använd gärna bifogad budblankett, sista sidorna i objektsbeskrivningen.

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Planen är upprättad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson då fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Seland 1/2.

Avtalsservitut Kraftledning; Avtalsservitut Väg; Ledningsrätt Starkström
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Kraftledning, Nyttjanderätt Område, Avtalsservitut Väg
Rättigheter last
Avtalsservitut Kraftledning; Avtalsservitut Väg; Ledningsrätt Starkström
Gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Seland 1/2.