Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Norum 3:9

Visa alla bilder

Skärgårdsfastighet nära Umeå - Norum - N. Sandåsen

Typ:
Skogsgård
Antal skiften:
1
Areal på skiften:
85 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Strandvy vid Sjöbodudden
Översikt
Sandstranden vid Sjöbodudden
Maskinhall och verkstad
Klippor vid havet
Vägkarta
Fin egen väg
Tallkronr
Entré mot altanen
Ljus fin köksmiljö
Köksö med spis och fläkt
Inbyggnadslösning
Fint badrum med dusch
Allrum med kök
Sovrum
Fint gallrad tallskog
Älgtorn vid Norfjärden
Norfjärden
Stigen till badviken
Körväg till havet
Vy Ågrundsfjärden
Kuruviken
Utlopp Ågrundsfjärden
Bron vid norra rågpngen
Fastighetskarta grön
Fastighetskarta Foto
Skogskarta
Sammanställning
Ålderklasser
Ritning 1
Ritning 2
Ritning 3
Ritning 4

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
68 ha
Impediment:
17 ha
Totalareal:
85 ha

Taxeringsvärden

Ekonomibyggnad
64 000 kr
Skogsimpedimentmark
21 000 kr
Skog
1 353 000 kr
Typkod
122, Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad

Övriga uppgifter

Jakt
Norums Jaktklubb jagar på 1.297 ha. Licensomr älg. Kontaktperson jaktfrågor är Sture Bäckström 070-649 00 41

Övrigt

ALLMÄNT
Skärgårdsfastighet med fin kombinerad ekonomibyggnad och utmärkt läge nära Umeå. Perfekt för företagare med lokalbehov och den skogs- natur- eller skoter- fiske och jaktintresserade för både sommar- och vinteraktivitet. 85 ha med ca 1 km gräns mot havet. Ev möjlighet tomtmark. Egen fin väg från stora vägen till havet. Sjöbodudden, Ågrundsfjärden, Nolfjärden, Kuruviken, Grytan och Trastskäret är namn som lockar. Havsörn och trana finns i området.

BYGGNADER
Vid stora vägen finns en mycket välbyggd maskinhall och verkstad med dubbla skjutbara högportar, gjuten platta, balkar i limträ samt på andra våningen fin lägenhet med stort soldäck. Eget vatten och VA. Borrad bergvärme, IVT Greentime. El 20A, Skellefteå Kraft. Eget reningsverk.

Lägenheten är smakfull med fint badrum med dusch, sovrum samt allrum med kök. Köksö med häll mm och friliggande fläkt, Trägolv. Golvvärme. Ljust och fräscht !

Bygggnaden kan avtyckas som egen fastighet.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen uppdaterad april 2016 av AB SkogenHus. Skogsbruksplanen omfattar ca 67 ha produktiv skogsmark med c:a 7.300 m³sk. Mycket välskött talldominerad gallringsskog.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT OCH FISKE
Norums Jaktklubb jagar på 1.297 ha. Licensomr älg. (Källa Länsstyrelsen) Kontaktperson i jaktfrågor är Sture Bäckström 070-649 00 41
Fint fiske i havet.

NORUMS BYSAMFÄLLIGHET
Ny ägaren blir byaman som delägare med 3/64 mantal i Norums Bysamfällighet. Frågor om samfälligheten besvaras av ordförande Kurt Söderström i Norum 070-673 30 74

VISNING BYGGNAD
Visning byggnad torsdag 26 maj kl 17-19. Anmäl gärna deltagande till mäklaren via sms eller epost.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Egenomen försäljes genom skriftllig budgivning. Utgångspris 4.300.000 kr.

Skriftliga anbud ska vara mäklaren tillhanda senast fredagen 10 juni 2016 på adress AB SkogensHus, Anders Lennartson, Skolgatan 97, 903 31 Umeå.
Märk kuvert ellel budmeddelande "Anbud Norum"

Använd gärna bifogad budblankett, sista sidorna i objektsbeskrivningen.

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Planen är uppdaterad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson då fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Robertsfors Norum S:16, Robertsfors Norum S:17, Robertsfors Norum S:4, Robertsfors Norum S:6, Robertsfors Norum S:7.
Skattetal: Mantal. 3/64.

Officialservitut Båtplats; Officialservitut Vattenledning; Officialservitut Vattentäkt; Officialservitut Vattentäkt Båtplats; Officialservitut Väg
Rättigheter last
Officialservitut Båtplats; Officialservitut Vattenledning; Officialservitut Vattentäkt; Officialservitut Vattentäkt Båtplats; Officialservitut Väg
Gemensamhetsanläggningar
Robertsfors Norum S:16, Robertsfors Norum S:17, Robertsfors Norum S:4, Robertsfors Norum S:6, Robertsfors Norum S:7.
Skattetal: Mantal. 3/64.