Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Vännäs 1:32

Visa alla bilder

Jakt och mark - Vännäsby

Typ:
Jordbruk
Antal skiften:
1
Areal på skiften:
10 ha
Upplåtelseform:
Äganderätt
Översiktskarta
Fastighetskarta
Utiktsplats Vindelälven
Vy mot södra gränsen
Naturbete Vännässjön
Vy över åkern
Östra stängslet
Avfart brukningsväg
Utsiktsplatsen
Vy mot Spöland
Viltvattnet
Vy från brukningsvägen
Beteshsagen
Vy mot söder
Västra rågången
Rågången norrut
Fäbro
Jakttorn
Betesdjur vid älven

Ekonomibyggnader

Lador:
Det finns två lador på fastigheten. Säljaren ska ta vara på den norra så den ingår inte i köpet.

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
2 ha
Åker:
8 ha
Totalareal:
10 ha

Marker

Åkermark
Areal 8 ha. Brukningsvärde: Normalt. Dränering: Tillfredsställande/Självdränerad.
Skogsmark
Areal: 2 ha. Virkesförråd, tot: 40 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Åkermark
113 000 kr
Skog
23 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Övrigt

ALLMÄNT
Fastigheten ligger mycket vackert vid Vindelälven. Mycket lättillgänglig vid väg. Området ingår i naturbetesområde med restaurering av Vännässjön.
Från rastplatsen på vallen vid älven har man en hänförande utsikt över naturbetesområdet och hela älven från Spöland ner till Slöjdarnas hus.

JAKT OCH FISKE
Fastigheten ingår i fina Vännäsby Viltvårdsområde som jagar på 2.868 ha. (Källa Länsstyrelsen). Kontaktperson i jaktfrågor är Tore Lundgren 070-320 47 82. Köparen har jakträtt och blir medlem i Viltvårdsområdet.
Fiske i fina Vindelälven. Fiskekort säljs i området.

ARRENDE
Jordbruksmarken är utarrenderad till KRAV-lantbruk och ingår i naturbete.
VIll du veta mer om arrendet kan du kontakta brukaren Per Nordlund 070-668 00 32. Skogen är delvis avverkad och marken kan ingå i naturbetet.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Egenomen försäljes genom skriftllig budgivning. Utgångspris 150.000 kr.

Skriftliga anbud ska vara mäklaren tillhanda senast fredagen 7 juli 2016 på adress AB SkogensHus, Anders Lennartson, Skolgatan 97, 903 31 Umeå.
Märk kuvert ellel budmeddelande "Anbud Vännäs".

Använd gärna bifogad budblankett, sista sidorna i objektsbeskrivningen.
Det går också att lämna bud till mäklarens epost.

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Planen är uppdaterad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson då fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Vännäs Vännäs GA:1. Starrbergsvägen. Vägsamfällighet. Kontaktperson ang vägen är Roland Folkesson 070-602 74 13.
Gemensamhetsanläggningar
Vännäs Vännäs GA:1. Starrbergsvägen. Vägsamfällighet. Kontaktperson ang vägen är Roland Folkesson 070-602 74 13.