Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Ytterkasamark 2:19

Visa alla bilder

Skog i Umeå - Nyland (vid SkogsNolia omr.)

Typ:
Antal skiften:
1
Areal på skiften:
12 ha
Areal på skiften:
12 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Vägkarta
Tallkronor
Fastighetskarta
Skogskarta
Sammanställning
Ålderklasser
Huggningsklasser
Avdelningsbeskrivning
Nyland - mitt i Umeåregionen
Skoterbron över Sörmjöleån vid vägen i Nyland
Vy från vägen
Östra rågången
Avd 5 tallskog S1
Skoterleden till skiftet
Rågångsstolpe hörnet mot SkogsNolia-slingan
Fin tallföryngring avd 7
Avd 7 östra delen
Snitsel vid skotningsväg från SkogsNolia-slingan till södra hörnet
Skogen från vägen i Nyland, Sörmjöleån vid vägen.

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
7 ha
Impediment:
3 ha
Åker:
2 ha
Totalareal:
12 ha
Arealkälla:
Skogsbruksplan
Skog
11 ha
Impediment:
1 ha
Totalareal:
12 ha

Taxeringsvärden

Åkermark
25 000 kr
Skogsimpedimentmark
4 000 kr
Skog
278 000 kr
Typkod

Övrigt

ALLMÄNT
Skogsegendom med fint läge i hjärtat av Umeåregionen i Nyland , Umeå kommun. Perfekt för den skogs- natur- eller skoter- fiske och jaktintresserade för både sommar- och vinteraktivitet. 12 ha i ett skifte nära väg i anslutning till SkogsNolia - området. Nära väg - lättåtkomligt.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen uppdaterad 2016 av Norra. Skogsbruksplanen omfattar ca 11 ha produktiv skogsmark med c:a 580 m³sk, varav ca 370 m3sk äldre skog S1. Avd 7 är nu R1.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen. Fastigheten ligger under den gränsen.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT OCH FISKE
Fastigheten ingår i Kasamarks Viltvårdsområde som jagar på 2.969 ha. Hörnefors Älgskötelområde. (Källa: Länsstyrelsen) Jakten är inte utarrenderad.

Ägaren blir medlem i Viltvårdsområdet. Har du frågor om jakten: Kontaktperson Viltvårdsområdet Ola Granberg 076-830 57 76.


FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Egenomen försäljes genom budgivning. Utgångspris 400.000 kr.

Skriftliga anbud ska vara mäklaren tillhanda senast måndagen den 24 okt 2016 på adress AB SkogensHus, Anders Lennartson, Skolgatan 97, 903 31 Umeå. Märk kuvert ellel budmeddelande "Anbud Ytterkasamark".
Det går också att lämna bud med epost till mäklaren anders@skogenshus.se.

Använd gärna bifogad budblankett, sista sidorna i objektsbeskrivningen.

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Planen är uppdaterad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 1/256.
Gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 1/256.