Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Djupsjö 3:52

Visa alla bilder

Nordmaling Djupsjö 3:52 - fin välbelägen skogsegendom

Typ:
Antal skiften:
2
Areal på skiften:
94 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Vägkarta
Tallkronor
Översiktskarta
Avd 34
Älgtorn Skifte 2
Skifte 1 avd 9
Avd 34 Skifte 2
Avd 35 Tallföryngring
Tallungskog
Fastighetskarta
Skogskarta

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
65 ha
Impediment:
29 ha
Totalareal:
94 ha

Taxeringsvärden

Skogsimpedimentmark
36 000 kr
Skog
1 137 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Övrigt

ALLMÄNT
Fastigheten är belägen mellan Baggård och Nyåker i Nordmalings kommun.
Fint belägen

Fastigheten består av två skiften med en totalareal på ca 100 ha enligt skogsbruksplanen, ha varav ca 68 ha produktiv skogsmark.

Skogsbilväg (GA) går genom östra delen av skiftena. Mycket fin väg. En privat skogsväg gör västra delen tillgänglig.

Fastighetens totala virkesförråd uppgår till ca 5.900 m³sk, varav ca 1.400 m3sk kan föryngringsavverkas. Medelboniten är 4,2 m³sk/ha och år. Årlig tillväxt ca 360 m3sk. Mycket fin välbelägen fastighet.

NY SKOGSBRUKSPLAN
En ny grön skogsbruksplan gjordes juni 2016 av Norra Skogsägarna .

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT
Fastigheten ingår i Hörnåns ÄSO (Älgskötselområde), Djupsjö VVO som jagar på ca 2605 ha. (Källa: Länstyrelsen).

Mycket fint område ur jaktsynpunkt. Välorganiserad jakt och bra vägar.
Stora sammanhängande jaktområden i storslaget landskap.

Älg, björn och småviltsjakt i naturskön miljö. Vill du veta mer om jakten: kontaktperson Tomas Larsson 090-50988

MANTAL - SKATTETAL
Fastigheten har 13/1024 mantal. Ny ägare blir byaman i en aktiv by.


FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Egenomen försäljes genom skriftllig budgivning. Utgångspris 1.800.000 kr.

Skriftliga anbud ska vara mäklaren tillhanda senast fredag 16 sept 2016 på adress AB SkogensHus, Anders Lennartson, Skolgatan 97, 903 31 Umeå.
Märk kuvert ellel budmeddelande "Anbud Djupsjö" Det går också att lämna bud via mäklarens e-post.

Använd gärna bifogad budblankett, sista sidorna i objektsbeskrivningen.

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Planen är upprättad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson då fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Nordmaling Djupsjö S:5, Nordmaling Djupsjö S:6, Nordmaling Djupsjö S:7.
Skattetal: Mantal. 13/1024.

Avtalsservitut Mulbete Mm
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Mulbete Mm
Rättigheter last
Avtalsservitut Mulbete Mm
Gemensamhetsanläggningar
Nordmaling Djupsjö S:5, Nordmaling Djupsjö S:6, Nordmaling Djupsjö S:7.
Skattetal: Mantal. 13/1024.