Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Sävar 1:7

Visa alla bilder

Umeå Sävar 1:7 - investera i en värdefull del av det gamla slagfältet från 1809.

Typ:
Antal skiften:
2
Areal på skiften:
38 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Översiktskarta
Minnessten slagfält 1809
Informationskiosk vid rastplatsen
Fastighetskarta
Rastplats
Avd 14 vid byvägen
Avd 12 vid Täftevägen
Avd 6 vid brukningsvägen
Brukningsvägen mot Svarttjärnen
Vackra myren vid Svarttjärnen
Rågången vid Svarttjärnen
Svanar häckar i Svarttjärnen
Svarttjärnen
Fastighetskarta grön

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
30 ha
Impediment:
7 ha
Övrigt:
1 ha
Totalareal:
38 ha

Taxeringsvärden

Skogsimpedimentmark
11 000 kr
Skog
875 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Umeå Sävar GA:14, Umeå Sävar GA:16, Umeå Sävar S:1, Umeå Sävar S:15, Umeå Sävar S:21, Umeå Sävar S:22, Umeå Sävar S:23, Umeå Sävar S:25, Umeå Sävar S:26, Umeå Sävar S:27, Umeå Sävar S:28, Umeå Sävar S:33, Umeå Sävar S:5.

Skattetal: Mantal. 9/64. Observera att fastigheten har stor andel i Sävar bys samfällda områden , ca 14 %. Köparen blir medlem i Sävar Bys samfällighetsförening som sköter byns angelägenheter. Inkomster från tomtförsäljningar och arrendeintäkter har gjirt att utdelning till delägarna skett senaste åren. Arbete med detaljplan för Skeppsvik pågår under 2016.

Kontaktperson är ordf. Sture Tjernberg 070-546 15 23 som kan svara på frågor ang bysamfällighetsföreningen och dess verksamhet.

Ledningsrätt Starkström

Avtalsservitut Vattentäkt Mm
Rättigheter förmån
Avtalsservitut Vattentäkt Mm
Rättigheter last
Ledningsrätt Starkström
Gemensamhetsanläggningar
Umeå Sävar GA:14, Umeå Sävar GA:16, Umeå Sävar S:1, Umeå Sävar S:15, Umeå Sävar S:21, Umeå Sävar S:22, Umeå Sävar S:23, Umeå Sävar S:25, Umeå Sävar S:26, Umeå Sävar S:27, Umeå Sävar S:28, Umeå Sävar S:33, Umeå Sävar S:5.

Skattetal: Mantal. 9/64. Observera att fastigheten har stor andel i Sävar bys samfällda områden , ca 14 %. Köparen blir medlem i Sävar Bys samfällighetsförening som sköter byns angelägenheter. Inkomster från tomtförsäljningar och arrendeintäkter har gjirt att utdelning till delägarna skett senaste åren. Arbete med detaljplan för Skeppsvik pågår under 2016.

Kontaktperson är ordf. Sture Tjernberg 070-546 15 23 som kan svara på frågor ang bysamfällighetsföreningen och dess verksamhet.