Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Bjännberg 1:22

Visa alla bilder

Umeå Bjännberg 1:22 - skog mitt i Umeåregionen

Typ:
Antal skiften:
1
Areal på skiften:
27 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Terrängkarta
Fastighetskarta
Brukningsväg avd 1
Hörnån vid avd 7
Skogskarta
Vägkarta
Brukningsväg till skiftet
Tallkronor
Infart brukningsväg i Bjännberg
Avd 12 S2
Avd 13 fin tallungskog
Tallungskog
Avd 2 tallungskog
Tallkronor
Hörnån vid avd 7 - fina fiskeplatser
Avdelningsbeskrivning avd 1-4
Avdelningsbeskrivning avd 5-9
Avdelningsbeskrivning avd 10-14

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
25 ha
Impediment:
2 ha
Totalareal:
27 ha

Taxeringsvärden

Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Övrigt

ALLMÄNT
Skogsegendom med fint läge i hjärtat av Umeåregionen i byn Bjännberg, Umeå kommun. Perfekt för den skogs- natur- eller skoter- fiske och jaktintresserade för både sommar- och vinteraktivitet. Gräns mot Hörneån med fint fiske, havsöring, lax mm. Fina fiskeplatser med strömpartier.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen uppdaterad 2016 av Holmen. Skogsbruksplanen omfattar ca 25 ha produktiv skogsmark med c:a 3600 m³sk, varav ca 900 m3sk äldre skog.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen. Fastigheten ligger under den gränsen.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT OCH FISKE
Fastigheten ingår i Bjännbergs Viltvårdsområde som jagar på 1355 ha. Hörnefors Älgskötelområde. Ålg- och kronhjortsjakt, småvilt. Kontaktperson om du har frågor om jakten är jaktledaren Erling Jacobsson 070-553 14 92.
Fiske Hörnåns FVO.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Egenomen försäljes genom budgivning. Utgångspris 995.000 kr.

Skriftliga anbud ska vara mäklaren tillhanda senast måndagen den 24 okt 2016 på adress AB SkogensHus, Anders Lennartson, Skolgatan 97, 903 31 Umeå. Märk kuvert ellel budmeddelande "Anbud Bjännberg"
Du kan även lämna bud med epost till anders@skogenshus.se.

Använd gärna bifogad budblankett, sista sidorna i objektsbeskrivningen.

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Planen är uppdaterad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 3/128.

Avtalsservitut Kraftledning
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Kraftledning
Rättigheter last
Avtalsservitut Kraftledning
Gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 3/128.