Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Bäcknäs 1:14 / Långbäcken 48

Visa alla bilder

Skogsegendomen Bäcknäs 1:14 - fin jakt och storslagen natur

Typ:
Skogsgård
Antal skiften:
3
Areal på skiften:
146 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Vägkarta
Hemskifte med byggnader
Gårdstunet
Lagugård
Översiktskarta
Förråd med grillplats
Tallkronor

Byggnader

Obebyggd tomt

Byggnadstyp:
1 ½ plan
Boarea:
110 kvm
Biarea:
34 kvm

Driftkostnader

Vatten/avlopp:
400 kr
Renhållningsavgift
525 kr
Försäkring
3296 kr
Summa:
4221 kr/år
Kommentar:
Huset har bara använts på sommaren. El årsavgift fast anslutning. Enkel byggnad.
Kommentar:
Enkelt bostadshus som endast använts som sommarboende. Exempel kapitalkostnad 2 % ränta på 1.300.000 kr. 26.000 kr, netto efter 30 % skattereduktion 18.200 kr eller ca 1520 kr/mån. Mycket prisvärd fastighet.(217 kr/m3sk)

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
43 ha
Impediment:
98 ha
Åker:
3 ha
Övrigt:
2 ha
Totalareal:
146 ha

Marker

Åkermark
Areal 3 ha. Brukningsvärde: Normalt. Dränering: Otillfredställande.
Impediment
Areal 98 ha.
Skogsmark
Areal: 43 ha. Barrskog: 111 kbm/ha. Lövskog: 18 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Åkermark
11 000 kr
Skogsimpedimentmark
123 000 kr
Skog
867 000 kr
Hyreshusmark för bostäder
10 000 kr
Typkod
113, Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr

Övrigt

ALLMÄNT
Skogsegendom i hjärtat av skogslandet mellan Fredrika och Lycksele, Åsele kommun. Perfekt för den skogs- natur- eller skoter- fiske och jaktintresserade för både sommar- och vinteraktivitet. Fastigheten består av tre skiften, med hemskifte mitt i byn. Trevlig promenadväg runt byn. En liten sjö finns på skifte 3. I närheten av den finns en registrerad nyckelbiotop (avd 3:3).

BYGGNADER
Enkelt bostadshus med taxvärde <50.000 kr. 1½-plan, 110 m2 boyta, 34 m2 biyta enl värdering. Enskilt vatten och avlopp. Träfasad, plåttak, vedspis och öppenspis. Nedervåning med hall, toalett med wc och tvättställ, sovrum, vardagsrum båda med öppen spis, samt kök. Övre våning med hall, 2 sovrum, vardagsrum samt kök, balkong. Matkällare.
Enkelt hus som använts som sommarbostad.

F.d. ladugård med förråd/traktorgarage. Gjutet golv i stalldel, övr trä. Stomme i trä, murat i stall. Plåttak. Enkel standard.

Tvättstuga/förråd med grillplats.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen uppdaterad 2015 av LRF Konsult. Skogsbruksplanen omfattar ca 146 ha varav 51,3 produktiv skogsmark med c:a 6.000 m³sk, inkl tillväxt 2016, varav ca 3.300 m3sk äldre skog (S2). Bonitet 3.3 m3sk/ha. Virkesförråd ca 117 m3sk/ha. Träslagsfördelning tall 25 %, gran 64 % och löv 11 %.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT I MÄKTIGT SKOGSLANDSKAP
Fastigheten ingår i Fredrika Älgskötelområde (ÄSO). Jakt i Långbäckens Viltvårdsområde som jagar på 6283 ha. Älg- och björn, småvilt. Kontaktperson om du har frågor om jakten är jaktledaren Jan-Olov Sundberg 070-547 63 06.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Egenomen försäljes genom budgivning. Utgångspris 1.300.000 kr. (216 kr/m3sk)

Skriftliga anbud ska vara mäklaren tillhanda senast måndagen den 31 okt 2016 på adress AB SkogensHus, Anders Lennartson, Skolgatan 97, 903 31 Umeå. Märk kuvert ellel budmeddelande "Anbud Bäcknäs"
Du kan även lämna bud med epost till anders@skogenshus.se.

Använd gärna bifogad budblankett, sista sidorna i objektsbeskrivningen.

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Planen är upprättad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen (JFL) krävs för privatperson som inte är bosatt inom Åsele Kommun. förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Åsele Långbäcken GA:2.
Skattetal: Mantal. 7/288.
Gemensamhetsanläggningar
Åsele Långbäcken GA:2.
Skattetal: Mantal. 7/288.