Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Bjännberg 4:11

Visa alla bilder

Typ:
Antal skiften:
1
Areal på skiften:
23 ha
Upplåtelseform:
Äganderätt
Översiktskarta
Fastighetskarta
Brukningsväg
Brukningsvägen
Åldre skog
Hörnån

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
23 ha
Totalareal:
23 ha

Marker

Skogsmark
Areal: 23 ha. Virkesförråd, tot: 99 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Skog
580 000 kr
Typkod

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 1/64.
Gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 1/64.