Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Nyby 4:46

Visa alla bilder

Vännäs Nyby 4:46 - perfekt läge

Typ:
Skogsfastighet
Antal skiften:
3
Areal på skiften:
25 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Vägkarta
Fastighetskartan
Avd 6
Älg
Pengån avd 1
Avd 1 mot ån
Avd 2 G1
Avd 2 från norr
Tallstam

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
25 ha
Totalareal:
25 ha

Marker

Skogsmark
Areal: 25 ha. Virkesförråd, tot: 163 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Skog
830 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Övriga uppgifter

Jakt Högbäcks Jaktlag 907 ha.
Fastigheten ingår i Högbäcks Jaktlag som jagar på ca 907 ha. (Källa: Länstyrelsen) Mycket fint område ur jaktsynpunkt. Välorganiserad jakt och bra vägar. Stora sammanhängande jaktområden i Umeälvens storslagna dalgång. Älg, björn och småviltsjakt i naturskön miljö. Vill du veta mer om jakten: kontaktperson jaktledaren Johan Vernersson 070-573 65 52 OBS Jakten förbehållen i 5 år enl ägaren.

Övrigt

ALLMÄNT
Mycket välbeägen fastighet med vag 92 samt gränser mot vackra Pengån.. Storslagen natur i Umeålvens dalgång.

Fastigheterna består avom ca 25 ha produktiv skogsmark. Skogsinnehavet är till stora delar välskött, och det råder inget akut skötselbehov. FÖryngringsytan har fin marberedning och har såtts. Litet område ej markberett i svacka ska planteras i sommar enligt avtal.
Fastighetens totala virkesförråd uppgår till ca 2.600 m³sk och medelboniten är 4,7 m³sk/ha och år. Gran är det dominerande trädslaget och blåbär den dominerande vegetationstypen.

Skogsvård
Skogen på fastigheterna är välskött men kommer i framtiden att ha lövröjningsbehov. Återväxtkontroll bör göras löpande på den sådda arealen.

Naturvärden
På fastigheten finns förutsättningar för att skapa bestånd med höga naturvärden. De avdelningar (1och 5) som gränsar mot Pengån har slänter mot ån där stor hänsyn ska tas vid avverkning. Vissa slänter lämna orörda (NO)

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen upprättades 2017 och omfattar ca 25 ha produktiv skogsmark med c:a 2.600 m³sk. God tillväxt medelbonitet 4,7 m3sk per ha. Grandominerad med 73 % gran, 20 % tall och 7 % löv.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen. Denna fastighet är mindre än 50 ha.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT
Fastigheterna ingår iHögbäcks Jaktlag som jagar på ca 970 ha. (Källa: Länstyrelsen)

Mycket fint område ur jaktsynpunkt. Välorganiserad jakt och bra vägar.
Beläget i Umeälvens storslagna dalgång.
Älg, björn och småviltsjakt i naturskön miljö. Vill du veta mer om jakten: kontaktperson jaktledaren Johan Vernersson 070-573 65 52
OBS Jakten förbehållen i 5 år.

MANTAL - SKATTETAL
Fastigheten har 29/256.


FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Utgångspris 900.000 kr, bud lämnas direkt till mäklaren via intresseanmälan (epost) från objektets plats på hemsidan skogenshus.se/fastigheter till salu eller sms till mäklaren Anders Lennartson, 070-868 40 45 eller epost till anders@skogenshus.se

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Planen är uppdaterad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson då fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 29/256.

Avtalsservitut Kraftledning; Avtalsservitut Strand Mm
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Strand Mm, Avtalsservitut Kraftledning
Rättigheter last
Avtalsservitut Kraftledning; Avtalsservitut Strand Mm
Gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 29/256.