Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Norrvik 1:29 / Lillgoliden 5

Visa alla bilder

Skogsfastighet Vilhelmina Lillgoliden

Typ:
Skogsgård
Antal skiften:
2
Areal på skiften:
54 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Tallkronor
Bostadshus
Gårdsbild
Ekonomibyggnad
Skogskarta
Översiktskarta
Fastighetskarta gränser
Fastighetskarta
Sammanställning
Åldersklasser
Huggningsklasser
Avdelningsbeskrivning skifte 1
Avdelningsbeskrivning skifte 2

Byggnader

Bostadsbyggnad

Renovering:
Enkel bostadsbyggnad med taxeringsvärde under 50.000 kr.
Gäststuga timrad. se bild.

Driftkostnader

Kommentar:
Exempel kapitalkostnad vid köpeskilling 650.000 kr, Ränta 2 % ger brutto räntekostnad 13.000 kr. Nettokostnad efter 30 % skattereduktion 9.100 kr/år eller ca 760 kr/mån.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnad:
Enkel ekonomibyggnad, ej taxerad

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
33 ha
Impediment:
21 ha
Totalareal:
54 ha

Marker

Impediment
Areal 21 ha.
Skogsmark
Areal: 33 ha. Barrskog: 80 kbm/ha. Lövskog: 55 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Skogsimpedimentmark
17 000 kr
Skog
691 000 kr
Hyreshusmark för bostäder
10 000 kr
Typkod
113, Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr

Övrigt

ALLMÄNT
Fastigheten om ca 54 ha ligger i byn Lillgoliden, Vilhelmina kommun. Den har två skiften. Byggnaderna finns på hemskiftet i byn.

Fastigheten har ca 36 ha produktiv skogsmark.
Fastighetens totala virkesförråd uppgår till ca 1.000 m³sk och medelboniten är 3 m³sk/ha och år. Gran är det dominerande trädslaget.

Skogsvård
Skogen på fastigheterna kommer i framtiden att ha lövröjningsbehov. Återväxtkontroll bör göras löpande på den föryngrade arealen.

Naturvärden
På fastigheten finns förutsättningar för att skapa bestånd med höga naturvärden. Hänsyn tas mot myrkanter och skog på myrmarker utvecklar naturvärden.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen upprättades 2017 och omfattar ca 35 ha produktiv skogsmark med c:a 1.015 m³sk. Tillväxt medelbonitet 3 m3sk per ha. Grandominerad med 65 % gran, 1 % tall och 34 % löv.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen. Denna fastighet har mindre än 50 ha prod.skog.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT
Fastigheten har jakträtt. Mycket fint område ur jaktsynpunkt. Storslagen natur sommar som vinter. Välorganiserad jakt och bra vägar.
Jakt i vildmarksmiljö. Vill du veta mer om jakten:
Jaktledare Lennart Magnusson 070-346 68 48

MANTAL - SKATTETAL
Fastigheten har 1/96 mantal.


FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Utgångspris 650,000 kr, bud lämnas direkt till mäklaren via intresseanmälan (epost) från objektets plats på hemsidan skogenshus.se/fastigheter till salu eller sms till mäklaren Anders Lennartson, 070-868 40 45 eller epost till anders@skogenshus.se

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Planen är uppdaterad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs för privatperson som inte är bosatt inom Vilhelmina kommun, Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 1/96.

Avtalsservitut Kraftledning(2 st); Avtalsservitut Väg Mm
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Väg Mm, Nyttjanderätt Garage, Nyttjanderätt Tele, Avtalsservitut Kraftledning, Avtalsservitut Kraftledning
Planbestämmelser
Natura 2000-område ()
Rättigheter last
Avtalsservitut Kraftledning(2 st); Avtalsservitut Väg Mm
Gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 1/96.