Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Tallsjö 5:14

Visa alla bilder

Typ:
Antal skiften:
3
Areal på skiften:
65 ha
Upplåtelseform:
Äganderätt
tallkronor

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
25 ha
Impediment:
40 ha
Totalareal:
65 ha

Marker

Impediment
Areal 40 ha.
Skogsmark
Areal: 25 ha. Virkesförråd, tot: 75 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Skog
380 000 kr
Skogsimpedimentmark
37 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 24-IM3-76/1040.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, D201800201418:1.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut D-2018-00201418:1
Avtalsservitut Kraftledning
Rättigheter last
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 24-IM3-76/1040.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, D201800201418:1.1