Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Kallhögen 1:7

Visa alla bilder

Vännäs Kallhögen 1:7 - mycket välbeläget mitt i Umeåregionen

Typ:
Skogsfastighet
Antal skiften:
1
Areal på skiften:
43 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Vägkarta översikt
Fastighetskarta
Avd 9 S1 gallrat
Rågång norr
Väskött åker, utarrenderad

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
31 ha
Impediment:
1 ha
Åker:
11 ha
Totalareal:
43 ha

Marker

Åkermark
Areal 11 ha. Brukningsvärde: Sämre än normalt. Dränering: Otillfredställande.
Impediment
Areal 1 ha.
Skogsmark
Areal: 31 ha. Barrskog: 88 kbm/ha. Lövskog: 11 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Åkermark
110 000 kr
Skog
813 000 kr
Skogsimpedimentmark
2 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Övrigt

ALLMÄNT
Mycket välbeägen fastighet i Vännäs kommun mitt i Umeåregionen Storslagen natur i Umeålvens dalgång.

Fastigheten på 43 ha har ca 30 ha produktiv skogsmark. Skogsinnehavet är till stora delar välskött, och det råder inget akut skötselbehov.
Fastighetens totala virkesförråd uppgår till ca 3.500 m³sk och medelboniten är 4,3 m³sk/ha och år. Gran är det dominerande trädslaget och blåbär den dominerande vegetationstypen.

Skogsvård
Skogen på fastigheterna är lättskött med utmärkt åtkomlighet då allmän väg går genom fastigheten..

Naturvärden
På fastigheten finns förutsättningar för att skapa bestånd med höga naturvärden.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen upprättades 2017 och omfattar ca 29,2 ha produktiv skogsmark med c:a 3.447 m³sk. God tillväxt medelbonitet 4,3 m3sk per ha. Grandominerad med 48 % gran, 32 % tall och 20 % löv.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen. Denna fastighet är mindre än 50 ha.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT
Fastigheterna ingår i väskötta Hjoggsjö Viltvårdsområde som jagar på ca 3.100 ha.(Källa: Länstyrelsen). Mycket fint område ur jaktsynpunkt. Välorganiserad jakt och bra vägar. Beläget i Umeälvens storslagna dalgång.
Älg, kronhjort, björn och småviltsjakt i naturskön miljö. Vill du veta mer om jakten: kontaktperson jaktledaren Gösta Fonzén 070-225 65 40.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Utgångspris 1.350.000 kr, bud lämnas direkt till mäklaren via intresseanmälan (epost) från objektets plats på hemsidan skogenshus.se/fastigheter till salu eller sms till mäklaren Anders Lennartson, 070-868 40 45 eller epost till anders@skogenshus.se

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Planen är uppdaterad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson då fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 24-IM1-28/106.1
Last: Ledningsrätt Telekabel, 2460-93/20.1
Last: Officialservitut Vattentäkt Vattenledning, 24-VÄJ-2099.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Kraftledning
Rättigheter last
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 24-IM1-28/106.1
Last: Ledningsrätt Telekabel, 2460-93/20.1
Last: Officialservitut Vattentäkt Vattenledning, 24-VÄJ-2099.1